Dve lži a jedna pravda

Energizér/Rozcvička, Zábava, Spoznávanie, Icebreaker, Otvorenie

Vnútorná otvorenosť tímu, Teambuilding

Komunikácia, Empatia, Vyhodnocovanie

Do 15 minút, Do 30 minút, Do 60 minút, 60 – 120 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Tento typ zoznamovacej aktivity je pomerne dobre známy. Ide o jednoduché cvičenie zamerané na lepšie spoznanie ostatných členov tímu, ale aj na precvičenie tzv. „kamennej tváre“.

Pomôcky, ktoré potrebujete

  • Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory.

Postup

  1. Požiadajte všetkých členov tímu, aby si pripravili zoznam troch zaujímavých informácií o svojej osobe, pričom dve z nich musia byť vymyslené. Môže to byť čokoľvek, od miesta, kde žili, koníčka, ktorý (ne)majú, až po známu osobnosť, ktorú údajne stretli, a pod.
  2. Každú  z účastníkov postupne skupine prečíta svoje „fakty“. Ostatní sa následne musia rozhodnúť, ktoré z tvrdení je pravdivé. Vyhráva účastník, ktorý získa najviac „nesprávnych“ hlasov.

Tipy a triky

  • Ak chcete ešte viac posilniť súťaživosť členov skupiny, môžete pripraviť bodovací hárok, pomocou ktorého bude možné sledovať, kto mal najvyšší počet správnych tipov.
  • Ak máte v tíme dvojice alebo skupiny ľudí, ktorí sa poznajú dlhšie než ostatní, môžete ich požiadať, aby, keď poznajú správnu odpoveď, nehádali.
  • Variácia: ak chcete túto aktivitu o niečo predĺžiť, dovoľte členom skupiny položiť hovoriacemu vždy jednu otázku ku každému z jeho/jej výrokov.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email