Vitajte v aplikácii FAVILLE APP

Webová aplikácia s facilitačnými nástrojmi a technikami, ktoré boli prevzaté a upravené pre potreby FAVILLE projektu

Čo je to FAVILLE APP?

FAVILLE APP je webová aplikácia pre každého, kto chce efektívne a kreatívne facilitovať kurzy, stretnutia alebo workshopy realizované vo virtuálnom prostredí. Webová aplikácia FAVILLE APP vytvorená prostredníctvom projektu FAVILLE môže slúžiť ako veľmi dobrý zdroj a podporný nástroj pre virtuálnych facilitátorov.

FAVILLE App je súbor nástrojov, techník a metód pozbieraných a upravených z viacerých zdrojov tak,aby mohli byť použité vo virtuálnom prostredí. Každá položka v aplikácii má svoju kartu. Jednotná štruktúra kariet Vám umožňuje vybrať si tú najvhodnejšiu pre Vašu konkrétnu situáciu.

V aplikácii je jedna oddelená časť – skupina nástrojov, techník a metód určené pre základné školy. Tieto môžete nájsť pod tlačidlom Pre základné školy. Pri týchto kartách nie je možnosť filtrovania.

Ako používať FAVILLE App?

K dispozícii je 6 možností filtrovania, ktoré sú kombinovateľné:

Ostatné položky, ktoré sa vyskytujú na kartách:

FILTER BY PHASE
Užitočné online nástroje

Pre získanie viac informácií kliknite na odkaz, alebo choďte do Modulu 2 FAVILLE MOOC, Sub-modulu 1, Nástroje pre riadenie a administráciu, Komunikačné a kolaboračné nástroje, Nástroje e-learning procesov

Komunikačné a kolaboračné nástroje

Facebook, Edmodo, Ellg, Google Drive, SlackAsana, Trello, Chanty, Toggl Plan, Office Online:

Synchrónne komunikačné nástroje

Nástroje pre videokonferencie

Asynchrónne komunikačné nástroje

Virtuálne svety

Assassin’s Creed: Origins – Discovery Tour, Second Life, OpenSimulator, Minecraft:

Blogy/Wiki

Nuclino, DocuWiki, Edublog, Blogger

Zdieľané interaktívne tabule

Whiteboard.fi, AWW – A Web WhiteboardJamboard, Stormboard, Doceri Interactive Whiteboard . Explee, Explain Everything Whiteboard, Openboard, Educreations , Splashtop Classroom

Gamifikácia- učenie založené na hre

Kahoot!, Quizlet, Quizizz

Digitálne zošity

Google Keep, Padlet, OneNote, Evernote

Prezentačné nástroje

Microsoft PowerPoint, Prezi, Visme, Flickr , Mentimeter

Nástroje hodnotenia a reakcie študentov

GoFormative Socrative ,iClicker

Nástroje pre spätnú väzbu

Google Forms, SurveyMonkey, Limesurvey

Vyvinuté partnerstvom FAVILLE. Všetky metódy a nástroje patria prislúchajúcim vlastníkom.