Skupinová mapa

Spoznávanie, Otvorenie

Vnútorná otvorenosť tímu, Teambuilding

Aktívne počúvanie, Komunikácia, Sebaspoznávanie, Sebareflexia, Rozprávanie príbehov

Do 15 minút, Do 30 minút

6-15 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Požiadajte účastníkov, aby sami seba lokalizovali na imaginárnej mape predstavujúcej krajinu podľa toho, kde vyrastali. Požiadajte ich tiež, aby menovali jednu hodnotu, ktorú im dané miesto dalo, a aby vysvetlili, prečo je pre nich dôležitá. Ak majú účastníci záujem, dovoľte im povedať aj svoj stručný príbeh týkajúci sa daného miesta.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory.
 • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.

Postup

 1. Vytvorte online priestor pre mapu a pridajte strelku kompasu ukazujúcu na sever – ak chcete, môžete použiť aj pozadie, hoci by bolo dobré, ak by vizuál ostal jednoduchý.
 2. Požiadajte každého z účastníkov, aby na mapu pridal lístoček alebo značku, odkiaľ pochádza. Povzbuďte ich, aby sa porozprávali a pokúsili sa spoločne určiť to správne miesto.
 3. Položte účastníkom reflexívnu otázku, ktorá im pomôže otvoriť sa a o ktorej nebudú mať problém hovoriť. Napríklad: „Premýšľajte o tom, čo vám detstvo na danom mieste dalo, čo si ceníte, čo ste si odtiaľ vzali. Nemám na mysli nejakú vec, ale skôr nejakú hodnotu alebo charakteristickú vlastnosť. Pokúste sa stručne vysvetliť, prečo je to pre vás dôležité.“

Ľudia majú pri tejto otázke zvyčajne tendenciu pripomenúť si pozitívne spomienky a často uvádzajú odpovede ako: láska k prírode (keďže napr. trávili veľa času vonku), živá rodinná atmosféra (napr. ak mali veľkú rodinu), hodnota tímovej spolupráce (napr. ak súťažne trénovali tímový šport), a pod.

 1. Dajte účastníkom na umiestnenie ich značky na mape a na premyslenie odpovede približne jednu minútu.
 2. Následne účastníkov požiadajte, aby jeden po druhom povedali, kde vyrastali a čo si odtiaľ odniesli. Ak máte dostatok času, podporte ich v tom, aby skupine povedali svoj príbeh a prečo je pre nich daná spomienka dôležitá (dbajte však na to, že to musí byť zo strany účastníkov dobrovoľné).

Tipy a triky

 • Rozbehnutiu aktivity môže pomôcť, ak prvým, kto bude hovoriť, budete vy. Môžete tak účastníkom zároveň na vlastnom príklade ukázať, akú hĺbku a rozsah by ich odpovede mohli mať.
 • Ak sú prvé dve odpovede príliš zábavné alebo príliš vážne, môže to mať vplyv na ostatných a môže to skresliť výsledok celej aktivity.
 • Pri kladení reflexívnej otázky odporúčame pre lepšiu orientáciu mať jej formuláciu zároveň napísanú na online tabuli.
 • Pri moderovaní skupinovej diskusie sa odporúča, aby účastníci využívali neverbálne spôsoby prihlásenia sa do diskusie. Môže to byť napr. pomocou nástrojov ako sú neverbálne nástroje na poskytnutie spätnej väzby na Zoome, emotikonov, alebo sa účastníci môžu jednoducho prihlásiť a moderátor ich následne vyzve k tomu, aby sa vyjadrili.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email