3 akčné kroky

Akcia, Záver

Spolupráca, Diskusia o výzvach, Nastavenie cieľov, Skupinové záväzky, Prioritizácia v rámci skupiny, Zosúladenie tímu, Tímová práca, Vízia

Aktívne počúvanie, Komunikácia, Vyhodnocovanie, Líderstvo a jeho rozvoj

Viac ako 120 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Pokročilý

Hraničná

Úvod

Táto aktivita umožňujúca strategické plánovanie „v malom“ pomáha skupinám i jednotlivcom podniknúť kroky na dosiahnutie želanej zmeny. Často sa zaraďuje na koniec workshopu alebo programu. Skupina diskutuje a hľadá zhodu týkajúcu sa spoločnej vízie a následne naplánuje akčné kroky, ktoré ju k tejto vízii dovedú. Pomocou diskusie o užitočných a škodlivých faktoroch ovplyvňujúcich skupinu sa zároveň definuje aj rozsah výzvy.

Pomôcky, ktoré potrebujete

  • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.
  • Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory: zvoľte si taký nástroj, ktorý umožňuje priraďovanie účastníkov do osobitných virtuálnych miestností (napr. Zoom).
  • Každý účastník potrebuje pero a papier.

Postup

  1. Vysvetlite účel stretnutia. Povedzte účastníkom, že úlohou každého z nich bude načrtnúť si víziu pre blízku budúcnosť, následne o nej diskutovať a zadefinovať si kroky na jej naplnenie. Vezmite si notebook alebo papier a pero, pohodlne sa usaďte a povedzte niečo v tomto zmysle:

Zatvorte oči a predstavte si, že uplynulo 6 mesiacov odo dneška. Predstavte si, že ste dosiahli všetko, čo ste si predsavzali. Premýšľajte o tom, čo ste počas týchto šiestich mesiacov robili a dokázali. Ako sa cítite v  práci? Aké sú vaše vzťahy? Čo vás robí šťastnými? Účastníci si potom nakreslia svoju víziu na pravú stranu papiera. Povedzte im, aby sa sústredili na nie viac než 4 – 5 tém tvoriacich túto víziu, pričom ich úlohou je použiť čo najmenej slov, no ľubovoľný počet kresieb (obrázkov).

  1. Požiadajte účastníkov, aby na vrchu papiera napísali aspoň 5 užitočných faktorov, ktoré im pomôžu zrealizovať ich víziu (môžu to byť ľudia, príležitosti, technológie, situácie, a pod.).
  2. Následne účastníkom povedzte, aby na spodnú časť papiera napísali aspoň 5 podporných faktorov, ktoré im pomôžu zrealizovať ich víziu (opäť to môžu byť ľudia, príležitosti, technológie, situácie, a pod.).
  3. V ďalšej fáze budú účastníci diskutovať a určovať si ďalšie kroky. Požiadajte ich, aby na ľavej strane papiera, vedľa zadefinovanej vízie, nakreslili tri rámčeky. Tie budú predstavovať tri významné kroky, ktoré musia urobiť na to, aby svoju víziu dosiahli. Rozdeľte účastníkov do dvojíc, v ktorých budú hovoriť o svojich krokoch, a zaraďte ich do virtuálnych miestností. Úlohou členov skupiny je do každého políčka napísať konkrétny krok – stručne, ale tak podrobne, aby to bolo jasné aj ostatným.
  4. Aktivitu ukončite tým, že všetkých účastníkov požiadate, aby jeden po druhom odhalili svoje vízie a jeden (alebo všetky tri) akčné kroky. Každého sa opýtajte: „Čo bude prvá vec, ktorú po návrate do práce spravíte?“.

Tipy a triky

  • Ak účastníci pracujú samostatne, môžu úlohy robiť pomocou Google Docs alebo na papieri. Papier je skvelý, ak potrebujete zmenu a chcete účastníkov dostať preč od obrazoviek. Google Docs sú zas skvelou voľbou v prípade, ak chcete veci zdieľať a robiť si z aktivity záznam.
  • Aktivitu môžete organizovať aj v skupinách s využitím virtuálnych miestností (breakout rooms).

Úspešné ukončenie cvičenia

Cieľom tohto cvičenia je pomôcť jednotlivcom podniknúť kroky smerujúce k želanej zmene.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email