Tri priania

Energizér/Rozcvička, Spoznávanie, Icebreaker

Definovanie zámeru, Tvorba nápadov, Vnútorná otvorenosť tímu, Teambuilding

Kreativita, Sebaspoznávanie

Do 15 minút, Do 30 minút

6-15 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Táto aktivita slúži ako krátke energizujúcej cvičenie v priebehu workshopu a pomáha rozvíjať kreativitu. Na konci cvičenia bude každý člen tímu svojich kolegov poznať o čosi lepšie.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.
 • Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory – ideálne taký, ktorý umožňuje priraďovanie účastníkov do osobitných virtuálnych miestností.
 • Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci spoluprácu v online prostredí, napr. Google Docs alebo online tabuľu.

Postup

 1. Vytvorte miesto, kam si každý účastník môže umiestniť svoje tri želania, a rozdeľte ich v priestore tak, ako by ste na to používali stenu v reálnej miestnosti.
 2. Požiadajte všetkých členov tímu, aby odpovedali na nasledujúcu otázku: „Ak by sa vám mali splniť tri želania, aké by boli?“ Účastníci svoje odpovede napíšu na určené miesto.
 3. Požiadajte účastníkov, aby si v časti cvičenia zameranej na kontrolu časti tabule s odpoveďami kolegov priblížili a dobre prezreli.
 4. Požiadajte účastníkov, aby postupne ostatným členom skupiny vysvetlili svoj výber.

Tipy a triky

 • Odporúčame, aby ste účastníkov požiadali, nech si nájdu GIF, obrázok alebo video znázorňujúce ich želania a pripli ich do svojej časti tabule. A čím zábavnejšie, tým lepšie! Účastníkov môžete tiež rozdeliť do menších skupín (po 3-4), aby diskutovali o svojich želaniach.
 • Ak nepoužívate online tabuľu, odporúčame použiť nástroje umožňujúce spoluprácu účastníkov, ako napr. Google Docs, ktoré vám dovolia želania zaradiť do samostatných sekcií a nazvať ich menami jednotlivých účastníkov. Vyzvite všetkých účastníkov, aby sa zapojili do tvorby dokumentu tým, že pridajú svoje želania, ale veľmi jasne stanovte pravidlá a práva týkajúce sa jeho editovania.
 • Pri moderovaní skupinovej diskusie sa odporúča, aby účastníci využívali neverbálne spôsoby prihlásenia sa do diskusie. Môže to byť napr. pomocou nástrojov ako sú neverbálne nástroje na poskytnutie spätnej väzby na Zoome, emotikonov, alebo sa účastníci môžu jednoducho prihlásiť a moderátor ich následne vyzve k tomu, aby sa vyjadrili.
 • Ak by ste chceli túto aktivitu trochu rozšíriť alebo zatraktívniť, môžete ju skombinovať s obľúbenou hrou s názvom „Dve pravdy a jedna lož“. Znamená to, že dve želania by boli pravdivé a jedno by bolo klamstvom. Úlohou ostatných členov tímu by následne bolo odhaliť, ktoré želanie je falošné.
 • Môžete si tiež vybrať, či má ísť o želania týkajúce sa osobného alebo pracovného života podľa toho, k čomu sa bude skupina ochotná vyjadriť, ako aj podľa želaných výstupov cvičenia.
 • Ďalším doplnkom môže byť to, že požiadate účastníkov, aby vyhľadali obrázok vystihujúci ich želanie. Následne môžete vyzvať jednotlivých členov skupiny, aby „svoj“ obrázok alebo GIF ukázali ostatným, ktorí budú hádať, o aké želanie ide.

Úspešné ukončenie cvičenia

Či sa už rozhodnete zaradiť aj variácie tejto aktivity alebo nie, každý člen tímu sa pri nej dozvie o svojich spolupracovníkoch niečo nové. Ak ste si zvolili želania týkajúce sa pracovného života, požiadajte členov tímu, aby zhodnotili, do akej miery sú prezentované želania v súlade so spoločnými cieľmi (skupiny, firmy, a pod.). Ak ste sa rozhodli pre osobné želania, vyzvite členov tímu, aby sa zamysleli nad tým, prečo sú pre nich osobne dôležité práve tieto želania, a či po vypočutí túžob ostatných kolegov zmenili svoj názor.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email