Novinári

Akcia

Prioritizácia v rámci skupiny, Analýza problémov, Tímová práca, Vízia

Celková situácia, Komunikácia, Vyhodnocovanie

Do 60 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Toto cvičenie možno použiť v situácii, keď sa skupina „zasekne“ a nevidí širšie súvislosti. Pomáha tiež pri definovaní vízie.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory.
 • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.

Postup

 1. Pripravte pre účastníkov prázdnu stránku novín, rozdelenú na jednotlivé sekcie pre rôzne články a titulky. Toto cvičenie je skvelou aktivitou na spoluprácu – výhodou je najmä jej vizuálny aspekt, nakoľko skupina môže takpovediac v priamom prenose sledovať, ako vzniká titulná strana novín.
 2. Ak sa skupina „zasekne“ v nekonečnej diskusii o detailoch alebo si nedokáže sformulovať jednotnú víziu, dajte jej členom za úlohu vypracovať návrh prvej strany fiktívnych novín:
  • Členovia skupiny musia najskôr zozbierať potenciálne príbehy. Ktoré z nich sú dostatočne významné na to, aby sa mohli objaviť na prvej stránke novín?
  • Požiadajte účastníkov, aby sa rozhodli, ktorý zo zozbieraných príbehov je najdôležitejší – to bude titulný článok.
 3. Na zvyšnú časť aktivity môžete účastníkov rozdeliť na menšie skupiny, ktoré budú pracovať na jednotlivých článkoch. Po zadaní inštrukcií spustite osobitné virtuálne miestnosti, v ktorých budú jednotlivé skupiny pracovať samostatne. Úlohou tímov je:
  • Navrhnúť nadpis každého z článkov;
  • Vystihnúť podstatu v prvom odseku: O čom to celé je? Prečo je to dôležité? Aké to bude mať dôsledky? Ak máte na aktivitu obmedzený čas, bude stačiť, ak skupiny navrhnú len kľúčové slová a odrážky.
  • V druhom odseku musia zachytiť dôležité skutočnosti.
  • Ak mate na aktivitu dosť času, skupiny môžu pripraviť celú stránku. V takom prípade si veci zapamätajú dlhšie.

 

 1. Keď sa účastníci po skončení práce v skupinách vrátia do „hlavnej“ miestnosti, celú aktivitu zhrňte.

Tipy a triky

 • Ak nepoužívate online tabuľu, odporúčame použiť nástroje umožňujúce spoluprácu účastníkov, ako napr. Google Docs alebo Parkovisko.
 • Pri moderovaní skupinovej diskusie sa odporúča, aby účastníci využívali neverbálne spôsoby prihlásenia sa do diskusie. Môže to byť napr. pomocou nástrojov ako sú neverbálne nástroje na poskytnutie spätnej väzby na Zoome, emotikonov, alebo sa účastníci môžu jednoducho prihlásiť a moderátor ich následne vyzve k tomu, aby sa vyjadrili.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email