Pizza lídrov

Spoznávanie

Nastavenie cieľov

Vyhodnocovanie, Líderstvo a jeho rozvoj, Sebareflexia

Do 60 minút, 60 – 120 minút

6-15 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Kto by nemal rád pizzu? Táto pizza však okrem skvelej chuti ponúka aj príležitosť sebahodnotenia líderských kvalít. Toto cvičenie umožňuje ľuďom spoznávať a uvažovať o tom, aké schopnosti, zručnosti a postoje potrebujú, ak chcú byť dobrými lídrami.

 

Táto aktivita zameraná na rozvoj líderských schopností ponúka sebahodnotiaci rámec, vďaka ktorému môžu účastníci najskôr identifikovať zručnosti, vlastnosti a postoje, ktoré považujú za dôležité pre efektívnych lídrov, a následne zhodnotiť stav týchto kvalít u nich samých a nastaviť si ciele v tejto oblasti.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia (napr. Mural alebo Miro).
 • Obrázok pizze

 

Postup

 1. Začnite aktivitu tým, že predstavíte model pizze: je to nástroj umožňujúci reflexiu a sebahodnotenie, pri ktorých sa zameriavate na najdôležitejšie zručnosti, schopnosti a postoje, ktoré musíte nadobudnúť, ak sa chcete stať dobrým lídrom.
 2. Ako príklad môžete účastníkom predstaviť svoju vlastnú verziu Pizze lídrov. Zdôraznite však, že vaša verzia má slúžiť len ako príklad a účastníci sa majú zamyslieť nad tým, čo je pre líderstvo dôležité podľa nich.
 3. Dajte účastníkom čas, aby si pripravili vlastný zoznam dôležitých líderských zručností a schopností a požiadajte ich, aby si nakreslili model pizze a jednotlivé dieliky označili podľa svojho zoznamu.
 4. V tomto bode môžete účastníkov požiadať, aby svoje kresby zdieľali s ostatnými v skupine a aby vysvetlili svoj výber vlastností či zručností. O niektorých rozhodnutiach môžete diskutovať obšírnejšie a môžete sa tiež pokúsiť identifikovať opakujúce sa vzorce vo vnímaní dobrého lídra u rôznych členov tímu.
 5. Požiadajte účastníkov, aby sa pri každom dieliku pizze ohodnotili na stupnici od 1 do 10 (hodnota 10 sa nachádza pri okraji a hodnota 1 v strede pizze). Takéto sebahodnotenie slúži ako východisko pre nastavenie vlastných osobných cieľov v oblasti rozvoja líderských zručností. Oblastiam, v ktorých sa účastníci cítia byť slabší, je potrebné v budúcnosti venovať väčšiu pozornosť.

Toto cvičenie je možné použiť aj v rámci koučovacích a mentoringových aktivít.

Navrhnute účastníkom, aby si o pár mesiacov naplánovali ďalšiu aktivitu zameranú na revíziu svojej „pizze lídrov“, v rámci ktorej opäť zhodnotia svoju situáciu, oslávia svoj progres a doladia svoje ďalšie ciele.

Variácie:

Namiesto inštrukcie, aby si účastníci sami vytvorili svoj model pizze, im ponúknite vopred pripravený rámec s líderskými zručnosťami a schopnosťami, na ktoré sa majú zamerať a ohodnotiť sa v nich. Táto alternatíva ponúka jednoduchý spôsob umožňujúci porovnávanie výsledkov sebahodnotenia medzi jednotlivými členmi skupiny (oproti pôvodnej verzii aktivity, výhoda ktorej spočíva v tom, že každý účastník si môže zadefinovať vlastné priority v oblasti líderstva).

Príklady:

Príklad oblastí pre „Pizzu lídrov“ (viď obrázok vyššie):

 • Integrita (Integrity)
 • Vízia a schopnosť inšpirovať (Vision & Inspire)
 • Empatia (Empathy)
 • Hodnoty a uznanie prínosu ostatných (Value & Acknowledge People)
 • Vášeň a zameranie na účel (Passion & Purpose)
 • Poznanie vlastných kvalít (Self-awareness)
 • Sebestačnosť (Self-efficiency)
 • Prioritizácia (Prioritization)

Tipy a triky

 • Účastníci môžu svoju „Pizzu lídrov“ nakresliť na papier a načítať tento obrázok na virtuálnu tabuľu, alebo ju môžu nakresliť priamo online.
 • V bode 4 požiadajte účastníkov, aby prešli vždy na obrázok osoby, ktorá práve hovorí.
 • Ak nepoužívate online nástroj typu tabule, môžete na zdieľanie a komentovanie obrázkov využiť napr. Slack alebo Google Docs.
 • Ak používate len videokonferenčný softvér, požiadajte účastníkov, aby zdieľali svoju obrazovku a ukázali svoje obrázky v digitálnej forme, alebo aby skupine prostredníctvom kamery ukázali svoju kresbu.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email