Časová mapa

Záver, Záver a zhrnutie, Kontrola

Spolupráca, Diskusia o výzvach, Vnútorná otvorenosť tímu, Teambuilding, Tímová práca

Aktívne počúvanie, Komunikácia, Empatia, Vyhodnocovanie, Sebaspoznávanie, Sebareflexia

Do 60 minút, 60 – 120 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Pokročilý

Hraničná

Úvod

Hlavným cieľom tejto aktivity je pripomenúť si, resp. uvažovať o tom, čo jednotliví členovia skupiny zažili, a vytvoriť tak kolektívnu skúsenosť a spoločný príbeh. Každý člen skupiny vďaka tomu získa spoločnú predstavu o tom, čím si prešla skupina ako celok. Naplánujte si toto cvičenie na záver projektu alebo programu ako nástroj na lepšie ukotvenie poznatkov, pripomenutie najvýraznejších úspechov a na vytvorenie pocitu úspešného ukončenia práce.

Pomôcky, ktoré potrebujete

  • Nahrávacie zariadenie, na ktorom sa vopred dohodnete.

Postup

  1. Na online tabuľu nakreslite časovú os znázorňujúcu trvanie projektu alebo tímovej aktivity a požiadajte účastníkov, aby ju v priebehu cvičenia dopĺňali. Uveďte dátumy a zopár kľúčových udalostí, ale nerobte nič viac. Nakreslite časovú os.
  2. Požiadajte účastníkov, aby na os doplnili svoje skúsenosti. Môžu uviesť svoje úspechy aj neúspechy, postrehy, emocionálne vzostupy a pády, výzvy, svetlé  momenty, frustrácie, príbehy i prekvapenia, rôzne situácie, poznatky a čokoľvek iné, čo bolo pre nich dôležité. Ako alternatívu k tomuto postupu môže v tomto kroku použiť napríklad obrázky, ktoré ste si pripravili vopred, alebo môžu účastníci pracovať s vlastnými obrázkami. Počas práce môžete účastníkom pustiť hudbu. Dajte im dostatok času, aby časovú os zaplnili čo najviac (cca. 15-30 minút podľa veľkosti skupiny a dĺžky časovej osi).
  3. Keď je časová mapa hotová, požiadajte účastníkov, aby si ju virtuálne prešli (alebo aby si ju jednoducho pozreli podrobnejšie) a v tichosti uvažovali o svojich zážitkoch. Požiadajte ich, aby sa zamysleli nad okamihmi, ktoré boli pre nich najdôležitejšie. Na tento krok si vyhraďte cca. 5-10 minút.
  4. Na záver povedzte účastníkom, aby postupne umiestnili symbolický obrázok alebo logo spoločnosti (môžu napr. použiť aj GIF alebo mém) k bodu na časovej osi, ktorý bol pre nich najdôležitejší. Po tom, čo tak urobia, stručne opíšu daný moment a to, prečo je pre nich významný. Pokračujte, kým všetci účastníci neumiestnia svoje logo alebo GIF a nepodelia sa o svoje spomienky.

Tipy a triky

  • Ak nepoužívate online tabuľu, odporúčame použiť nástroje umožňujúce spoluprácu účastníkov, ako napr. Google Docs, ktoré vám dovolia zaradiť informácie týkajúce sa jednotlivých krokov do samostatných sekcií. Vyzvite všetkých účastníkov, aby sa zapojili do tvorby dokumentu, ale veľmi jasne stanovte pravidlá a práva týkajúce sa jeho editovania.
  • Pri moderovaní skupinovej diskusie sa odporúča, aby účastníci využívali neverbálne spôsoby prihlásenia sa do diskusie. Môže to byť napr. pomocou nástrojov ako sú neverbálne nástroje na poskytnutie spätnej väzby na Zoome, emotikonov, alebo sa účastníci môžu jednoducho prihlásiť a moderátor ich následne vyzve k tomu, aby sa vyjadrili.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email