Uhádni, čí stôl to je?

Energizér/Rozcvička, Zábava, Spoznávanie, Icebreaker, Otvorenie

Vnútorná otvorenosť tímu, Teambuilding

Komunikácia, Kreativita

Do 15 minút, Do 30 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Energizujúca aktivita vhodná pre tímy pracujúce „na diaľku“, pri ktorej si účastníci zdieľajú fotky svojich pracovísk a pokúšajú sa uhádnuť, ktorý stôl (pracovisko) patrí ktorému „súperovi“, pričom sa snažia blafovať ohľadne svojich vlastných stolov.

Pomôcky, ktoré potrebujete

  • Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory.

Postup

  1. Požiadajte všetkých účastníkov, aby si odfotili svoj pracovný stôl alebo pracovisko. Je jedno, či ide o naozajstný stôl, kuchynský stôl alebo gauč – prijateľné je všetko. Pripomeňte im, aby z miesta podľa možnosti ešte pred fotením odstránili akékoľvek predmety, ktoré by ich mohli identifikovať.
  2. Každú z účastníkov pošle facilitátorovi/ke fotku v súkromnej správe a ten/tá ich následne v náhodnom poradí zverejní na online tabuli alebo v rámci zdieľaného dokumentu v Google Docs.
  3. Facilitátor/ka náhodne vyberie prvého „Stolového vedúceho“, ktorý musí v každom kole na základe debaty členov skupiny povedať, komu patrí konkrétny stôl. V prvom kole nechajte skupinu debatovať o tom, ku komu daný stôl patrí. Na rozhodovanie dajte skupine čas len 60 sekúnd.
  4. Po uplynutí stanoveného času musí „Stolový vedúci“ rozhodnúť. Ak určí majiteľa stola správne, získava bod. „Stolový vedúci“ následne vyberie svojho nástupcu a hra sa posúva do ďalšieho kola.
  5. Pokračujte takýmto spôsobom až kým nie sú uhádnuté všetky stoly (pracoviská).
  6. Zrátajte body, nájdite víťaza a aktivitu ukončite. Zároveň zdieľajte príklady dobrej praxe viditeľné na fotografiách stolov uspôsobených na prácu „na diaľku“ – poukážte na vhodné nastavenia či organizáciu a vyzvite účastníkov, aby povedali, čím by sa na stoloch ostatných kolegov mohli inšpirovať.

Poznámka pre facilitátorov: Ak príde na rad váš stôl, vašou úlohou je presvedčiť ostatných v skupine, že stôl patrí niekomu inému. Ak „Stolový vedúci“ povie, že váš stôl patrí niekomu inému, bod získavate vy. Ako „Stolový vedúci“ nemôžete ísť proti rozhodnutiu skupiny, ak sa háda váš stôl.

Tipy a triky

  • Ak ste si túto hru so skupinou zahrali, nemôžete si ju zopakovať v rovnakej podobe. Skúste však stoly vymeniť napr. za fotografie jedál, knihovničiek, záhrad alebo šatníkov a skríň s oblečením.
  • Ak chcete hru ešte viac zatraktívniť, vyberte náhodne niekoho, kto bude špión, a povedzte mu/jej o ich novej úlohe tajného špióna. Ich úlohou je zabezpečiť, aby skupina hádala nesprávne v každom kole, no pritom sa nesmie prezradiť. Ak špióna nik neodhalí do konca hry, získava desať bodov.
  • Skupina môže raz za hru predložiť návrh na obvinenie špióna. O tom, kto je špión, hlasujú všetci členovia skupiny a prezident odovzdá konečný hlas. Ak hráči špióna odhalia, všetci členovia tímu dostanú päť bodov a špión vypadáva z hry.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email