Batéria dôvery

Spoznávanie, Kontrola

Prijímanie spätnej väzby, Riešenie konfliktov, Hodnotenie skupiny, Vnútorná otvorenosť tímu, Spätná väzba, Teambuilding, Tímová práca

Empatia, Vyhodnocovanie, Sebaspoznávanie, Líderstvo a jeho rozvoj, Sebareflexia

Do 30 minút, Do 60 minút, 60 – 120 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Hraničná

Úvod

Táto aktivita poslúži na rýchlu aktivizáciu skupiny počas workshopu a naštartuje kreativitu účastníkov. Na konci cvičenia sa budú jednotliví členovia skupiny o niečo lepšie poznať.

 

Termín batéria dôvery vymyslel Tobias Lütke, CEO spoločnosti Shopify, ktorý ho definoval takto: „Ďalší koncept, o ktorom často hovoríme, je niečo, čo nazývame „batéria dôvery“. Keď ľudia v nejakom zamestnaní začínajú, batéria je nabitá na 50 percent. Následne, vždy, keď s niekým z firmy spolupracujete, sa batéria dôvery medzi vami dvomi nabíja alebo, naopak, vybíja na základe toho, či napríklad splníte to, čo ste sľúbili, a pod.

 

Prijatie tohto konceptu umožňuje presnejšie hodnotenie pracovných vzťahov. Meranie stavu batérie dôvery môže slúžiť ako kontext rámcujúci akýkoľvek potenciálny konflikt. Ak je stav energie v batérii dôvery nízky, môže to byť príčina mnohých osobných sporov v pracovnom prostredí. Ak je batéria vybitá, ľudia veci posudzujú prísne a prirýchlo.

 

Batéria dôvery predstavuje  vlastne akýsi sumár všetkých interakcií, ktoré sa do daného okamihu udiali. Ak chcete batériu dobiť, musíte v budúcnosti konať inak. Rátajú sa len nové kroky a nové postoje.

 

Batéria dôvery je individuálna a osobná: Bob môže mať energiu vo vzťahu s Alicou na úrovni 85 % a na 40 % vo vzťahu s Jimom, zatiaľ čo Alicina batéria môže ukazovať 25 % energie vo vzťahu s Bobom a 60 % vo vzťahu k Jimovi.

 

Zmyslom tohto cvičenia je teda poskytnúť vám a vášmu tímu pravdivý obraz o stave batérií dôvery jednotlivých členov tímu k ostatným v skupine.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Pracovní listy Batérie dôvery (môžete si ich pripraviť aj sami)
 • Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory. Ideálne taký, ktorý umožňuje priraďovanie účastníkov do osobitných virtuálnych miestností.
 • Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci spoluprácu v online prostredí, napr. Google Docs alebo online tabuľu.

Postup

 1. Vysvetlite účastníkom koncept Batérie dôvery.
 2. Účastníci môžu na úlohe pracovať buď pomocou Google Docs alebo si ju jednoducho píšu na papier. Papier je dobrá voľba, ak potrebujete zmeniť prostredie a dostať používateľov od obrazoviek; Google Docs sú zas skvelé na zdieľanie a uchovávanie záznamov. Pokiaľ váš tím nie je pripravený zdieľať celú svoju spätnú väzbu a všetky odpovede, neodporúčame používať online tabuľu.
 3. Požiadajte účastníkov, aby na pracovný list napísali mená svojich kolegov.
 4. Dajte im pár minút na to, aby sa zamysleli a vyplnili pracovné listy podľa interakcií, ktoré s ostatnými členmi skupiny mali v minulosti. Ich úlohou je nájsť odpoveď na otázku Na koľko percent je vaša batéria dôvery voči tejto osobe nabitá?
 5. Požiadajte účastníkov, aby sa zamysleli, ako by mohli zlepšiť vzťahy s tými osobami, pri ktorých…
 6. Zakončite cvičenie nasledujúcimi otázkami:
  • Prečo ste v prípade niektorých ľudí nastavili stav batérie dôvery nižšie, než ostatní?
  • Existujú vzťahy, v ktorých máte pocit, že vaša batéria dôvery a batéria dôvery druhej osoby k vám sú nabité odlišne?
  • Aké kroky môžete podniknúť na zlepšenie nízkeho stavu batérie dôvery?
  • Ako líder alebo ako kolega/kolegyňa, čo môžete spraviť preto, aby ste kolegom pomohli úspešne dobíjať batérie dôvery?

Tipy a triky

 • Neodporúčame používať ako nástroj komunikácie online tabuľu, pokiaľ váš tím nie je pripravený zdieľať celú svoju spätnú väzbu a všetky odpovede.
 • Ak sa rozhodnete robiť toto cvičenie vo dvojiciach alebo v menších skupinách, zvoľte si videokonferenčný nástroj, ktorý umožňuje priraďovanie účastníkov do osobitných virtuálnych miestností (napr. Zoom).
 • Môžete sa rozhodnúť aj pre nadstavbovú verziu tohto cvičenia, pri ktorej si členovia skupiny svoje hodnotenia stavu batérie dôvery vo dvojiciach navzájom vymieňajú. Ak umožníte zdieľanie hodnotení, musíte si byť istí, že členovia skupiny sú otvorení a pripravení na úprimnú a potenciálne aj nepríjemnú spätnú väzbu. Ako facilitátor/ka preto musíte byť pripravený/á aj na zvládnutie možného napätia a narušenia dynamiky v skupine. Keď už raz vypustíte džina z fľaše, nesmiete dopustiť, aby sa skupina rozpadla, ale musíte členov primäť ku konštruktívnej diskusii o tom, ako môžu ako jednotlivci vylepšiť svoju „banku dôvery“ v očiach kolegov.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email