Kruh, štvorec, trojuholník

Akcia, Záver, Záver a zhrnutie

Analýza problémov, Perspektíva, Spätná väzba

Komunikácia, Vyhodnocovanie, Sebaspoznávanie, Sebareflexia

Do 15 minút, Do 30 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Na konci workshopu je dôležité zamyslieť sa nad tým, čo ste sa naučili, na čom ešte musíte popracovať a ako vám novonadobudnuté informácie a skúsenosti pomôžu zlepšiť sa. Táto aktivita podporuje sebareflexiu po stretnutí a je vhodná aj  ako nástroj využívaný „na diaľku“.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory.
 • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.

Postup

 1. Na konci workshopu ukážte účastníkom tri tvary: kruh, štvorec a trojuholník.
 2. Požiadajte každého účastníka, aby pomocou online kolaboratívneho nástroja ako je napríklad Mural, pridal/a svoju spätnú väzbu ku každému zo spomínaných tvarov nasledovne:
  • Kruh: Čo sa vám preháňa hlavou? Čomu stále nerozumiete?
  • Štvorec: V čom už máte jasno? Čo ste skutočne pochopili?
  • Trojuholník: Ktoré tri nové poznatky by ste mohli využiť vo svojom osobnom alebo pracovnom živote?
 3. Požiadajte každého z účastníkov, aby svoje reakcie prečítali a vysvetlili ich.

Tipy a triky

 • Navrhnite účastníkom, aby sa namiesto obyčajného písania odpovedí vyjadrili pomocou obrázkov alebo GIF súborov.
 • Vyzvite z pozície facilitátora účastníkov, aby si všímali rôzne spätné väzby a premýšľali nad tým, čo si ostatní uviedli pri „štvorci“ a aké poznatky zaradili do „trojuholníka“. Snažte sa ich primäť k tomu, aby svoje „kruhy“ premenili na „štvorce“ a poraďte im, čo by im v tom mohlo pomôcť.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email