Posilňujúce cvičenie

Záver, Spoznávanie, Kontrola

Spolupráca, Vnútorná otvorenosť tímu, Teambuilding

Aktívne počúvanie, Uznanie, Empatia, Sebaúcta

Do 15 minút, Do 30 minút, Do 60 minút, 60 – 120 minút, Viac ako 120 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Pokročilý

Hraničná

Úvod

Sebavedomie a sebadôvera ľudí rastie, ak si uvedomia, že ich úspechy a zručnosti sú oceňované. Toto cvičenie je zamerané na budovanie tímu a na zvyšovanie sebavedomia a vzájomnej dôvery.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Videokonferenčný nástroj podľa vlastného výberu
 • Webové kamery

Postup

 1. Účastníci pracujú v malých skupinkách. Každý člen skupiny sa dostane na rad:
  • Každý účastník/čka ostatným porozpráva o udalosti, keď sa im podarilo niečo, na čo sú hrdí. Nemusí sa to týkať len práce. Ostatní pozorne počúvajú.
  • Každý člen skupiny následne hovoriacemu účastníkovi povie dve alebo tri silné stránky, ktoré musel/a využiť na dosiahnutie cieľa. Hovoriaci potom pomenuje ešte ďalšie dve alebo tri takéto svoje silné stránky.
  • Hovoriaci účastník vyberie jednu silnú stránku, ktorá sa mu zo všetkých vypočutých stránok páči najviac. Ak sú na to účastníci pripravení, môžu si túto vlastnosť aj zvnútorniť tak, že ostatným členom skupinky jednotlivo povedia „Som (napr.) vynaliezavý/á.“
  • Facilitátor môže rast sebavedomia účastníkov podporiť aj tým, že ich povzbudí, aby to hovorili jasným a pozitívnym tónom a mali pri tom postoj nenesúci znaky sebapodceňovania.

Keď sa vystriedajú všetci účastníci, opýtajte sa ich, aký pocit majú zo seba a zo skupiny, a čo sa naučili.

Tipy a triky

 • Pokiaľ možno, zvoľte v zobrazení mód galérie, aby sa účastníci mohli navzájom všetci vidieť.
 • Pri moderovaní skupinovej diskusie sa odporúča, aby účastníci využívali neverbálne spôsoby prihlásenia sa do diskusie. Môže to byť napr. pomocou nástrojov ako sú neverbálne nástroje na poskytnutie spätnej väzby na Zoome, emotikonov, alebo sa účastníci môžu jednoducho prihlásiť a moderátor ich následne vyzve k tomu, aby sa vyjadrili.

Úspešné ukončenie cvičenia

Sebavedomie a sebadôvera ľudí rastie, ak si uvedomia, že ich úspechy a zručnosti sú vnímané ako cenné. Podobne oceňujú iných a chcú sa dozvedieť viac. Spoločné a intenzívne zážitky budujú súdržnosť skupiny a dôveru medzi jej členmi. Navyše, ľudia si to užívajú.

 

Cvičenie je úspešne ukončené, ak sa vám podarilo dosiahnuť aspoň jednu z nasledujúcich možností:

 

 • Ukázať, že ocenenie a pozitívne naladenie sú dôležité.
 • Pomôcť ľuďom hlbšie sa navzájom spoznať.
 • Vybudovať dôveru a vzájomný rešpekt medzi členmi skupiny alebo tímu.
 • Budovať osobnú sebadôveru a sebaúctu členov skupiny.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email