GIF výzva

Energizér/Rozcvička, Zábava, Otvorenie

Teambuilding

Kreativita, Improvizačná hra

Do 15 minút, Do 30 minút, Do 60 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Vytvorte si v programe priestor pre kúsok energizujúcej online zábavy, pri ktorej majú účastníci za úlohu hľadať kreatívne odpovede na vaše otázky vo forme GIF súborov.

Pomôcky, ktoré potrebujete

  • Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory.
  • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.

Postup

  1. Pripravte si online tabuľu alebo vytvorte zdieľaný súbor na Google Docs, kde si účastníci budú môcť zverejňovať svoje reakcie na zadané úlohy.
  2. Zverejnite na online tabuli nejaký post alebo výrok a požiadajte účastníkov stretnutia, aby našli korešpondujúci GIF (dobrým zdrojom je napr. stránka giphy.com) a „zavesili“ ho do zdieľaného priestoru. Môžete zvoliť jednoduchý výrok (napr. „Ten pocit, že je pondelok ráno“ alebo „Takto vyzerá dobrý manažment“), alebo môžete začať niekoľkými vtipnými otázkami a následne zaradiť otázky, ktoré ľudí privedú k tomu, aby kreatívne reagovali na organizačné výzvy a pripravia ich na ďalšie aktivity.
  3. Požiadajte tím, aby po každom kole odpovedí hlasoval o najlepšej reakcii a vybral víťaza – môžete na to využiť hlasovací systém ako je napr. Mural, alebo to môžete zrealizovať pomocou komentárov. Ak máte dostatok času, pripravte niekoľko kôl tejto aktivity a spravte z toho turnaj.

Tipy a triky

  • Máte chuť to nejako obmeniť? Skúste namiesto GIF súborov použiť mémy alebo pridávať skladby do spoločného Spotify playlistu.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email