Rozhliadnite sa okolo seba

Akcia, Energizér/Rozcvička, Zábava, Otvorenie

Koncepcie, Perspektíva

Komunikácia, Vyhodnocovanie, Sebaspoznávanie

Do 15 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Predstavujeme ďalšiu aktivitu, ktorá súvisí s našou obľúbenou témou: aby ste sa mohli niečo nové naučiť, musíte sa niečo staré odučiť. Krása tohto jednoduchého cvičenia spočíva v tom, že naň nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Videokonferenčný nástroj podľa vlastného výberu.
 • Webové kamery.

Postup

 1. Predstavte aktivitu. Požiadajte všetkých účastníkov, aby sa postavili. Povedzte im, že im budete dávať pokyny, ktorým smerom sa majú pozerať. Ich úlohou je otáčať hlavu (iba hlavu, nie celé telo) tak, aby sa dívali určeným smerom.
 2. Vysvetlite detaily. Keď poviete „Hore“, úlohou účastníkov je zakloniť hlavu a pozrieť sa na strop (alebo oblohu). Pri pokyne „Dolu“ účastníci sklonia hlavu a pozrú sa na podlahu (alebo svoje nohy). Keď poviete „Vľavo“, majú hlavu otočiť doľava, a keď zaznie „Vpravo“, pozrú sa doprava.
 3. Dávajte pokyny. Hovorte slová „Hore“, „Dolu“, „Vpravo“ a „Vľavo“ v náhodnom poradí a požiadajte účastníkov, aby sa nimi riadili. Pokračujte v rýchlom tempe.
 4. Zmeňte význam pokynov. Približne po minúte povedzte účastníkom, že dôjde k zmene. Odteraz bude „Hore“ znamenať „dolu“ a naopak. Takže keď poviete „Dolu“, účastníci sa majú pozrieť nahor na strop. Podobne, keď poviete „Hore“, majú sa pozrieť dolu na svoje nohy. Vysvetlite, že význam pokynov „Vpravo“ a „Vľavo“ sa nemení. Zadávajte pokyny v náhodnom poradí a povedzte účastníkom, aby postupovali podľa inštrukcií, ktoré ste im dali. Pripomeňte im, že nesmú zabúdať na nový význam pokynov „Hore“ a „Dolu“. Uvidíte, že mnohí sa budú mýliť a asi zaznie aj rozpačitý smiech.
 5. Ukončite aktivitu. Približne po minúte oznámte koniec cvičenia.
 6. Zhrňte aktivitu. Opýtajte sa účastníkov, aké ťažké pre nich bolo postupovať podľa inštrukcií potom, čo ste zmenili význam pokynov. Požiadajte ich, aby diskutovali o podobných skúsenostiach a situáciách, ktoré mohli zažiť v reálnom živote.

Tipy a triky

 • Ak je to možné, účastníci si zapnú zobrazenie galérie, aby každý z nich videl, čo robia ostatní.

Úspešné ukončenie cvičenia

Cieľom je naučiť sa, že:

 

 • Nie je ľahké osvojovať si nové koncepcie a spôsoby myslenia, ak sme sa „neodnaučili“ tie staré.
 • Staré spôsoby práce nám bránia osvojiť si nové postupy.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email