Počítanie

Záver a zhrnutie, Energizér/Rozcvička, Otvorenie

Spolupráca, Vnútorná otvorenosť tímu, Teambuilding

Aktívne počúvanie, Komunikácia, Empatia

Do 15 minút, Do 30 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Úlohou skupiny pri tomto krátkom cvičení je rátať do istého čísla, pričom členovia skupiny sa striedajú v náhodnom poradí a nesmie sa stať, aby dvaja ľudia hovorili súčasne. Je to jednoduchá úloha, na jej úspešné zvládnutie je však potrebné sústredenie, pokoj a všímavosť. Cvičenie je vhodné na navodenie pokojnej a sústredenej atmosféry v skupine.

Pomôcky, ktoré potrebujete

  • Zvoľte si videokonferenčný nástroj podľa vlastného výberu.

Postup

Vysvetlite pravidlá: Cieľom skupiny je napočítať do 20 (alebo do čísla zhodného s počtom členov v skupine). Hovoriť číslo môže vždy len jedna osoba. Ak dvaja členovia skupiny hovoria súčasne, hoci aj na krátky okamih, celá skupina musí začať počítať odznova (od čísla 1). Skupina uspela, keď sa jej podarilo napočítať do stanoveného čísla.

Tipy a triky

  • Úspešné zvládnutie tohto cvičenia v online priestore je veľmi náročné a môže sa skončiť neúspešne. Je to v poriadku: aj zo zlyhania sa môžeme niečo naučiť! Zhrňte celé cvičenie a zdôraznite niektoré príklady správnej etikety pri online stretnutiach či význam správnej komunikácie.
  • Túto aktivitu môžete robiť tak, že účastníci majú pri nej zatvorené oči. V prípade online prostredia však odporúčame, aby mali všetci oči otvorené (účasť „na diaľku“ je sama o sebe dostatočnou výzvou!). Uistite sa však, že účastníci nehovoria nič okrem čísel.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email