Spätná väzba: začni, prestaň, pokračuj

Záver, Spoznávanie, Kontrola

Vnútorná otvorenosť tímu, Spätná väzba

Aktívne počúvanie, Uznanie, Komunikácia, Empatia, Vyhodnocovanie, Sebaspoznávanie

Do 15 minút, Do 30 minút, Do 60 minút

Viac ako 30 osôb

Pokročilý

Hraničná

Úvod

Jedným z najdôležitejších elementov pri budovaní konštruktívnych vzťahov a úspešných tímov je poskytovanie efektívnej spätnej väzby na pravidelnej báze. Otvorenosť vytvára dôveru a dôvera vedie k väčšej otvorenosti. Úlohou cvičení zameraných na spätnú väzbu je podporiť dôveru a otvorenosť v rámci skupiny a u jednotlivcov posilniť ich sebadôveru a vhľad do relevantnej problematiky. Aktivity zamerané na spätnú väzbu musia byť vždy realizované s rozvahou a s ohľadom na dynamiku konkrétnej skupiny. Toto cvičenie je určené pre skupiny alebo tímy, ktoré už spolu nejaký čas fungujú a poznajú postupy poskytovania či prijímania spätnej väzby. V cvičení sa na usmernenie spätnej väzby  používajú výrazy „prestaň“, „začni“ a „pokračuj“.

 

Hlavným cieľom je

 

 • budovať dôveru a posilňovať otvorenosť v skupinách, a
 • posilňovať sebadôveru a vhľad do problematiky u jednotlivcov.

Pomôcky, ktoré potrebujete

Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory, ktorý

 

 • je dostupný pre všetkých
 • umožňuje rozdelenie účastníkov do virtuálnych miestností

umožňuje účastníkom zapisovať si poznámky a zdieľať ich s ostatnými.

Postup

 1. Pracujte v malej skupinke alebo rozdeľte väčšiu skupinu na niekoľko menších skupín so 4 – 6 členmi. Cvičenie je vhodné pre skupiny, ktoré spolu fungujú už dlho a mali by mať množstvo spoločných skúseností, z ktorých môžu pri poskytovaní spätnej väzby čerpať.

Poznámka pre facilitátorov: V prípade novovzniknutých alebo menej zladených skupinách použite pred touto aktivitou jednoduchšie cvičenia zamerané na spätnú väzbu.

 1. Zadajte pokyny: „napíšte meno osoby, ktorú oslovujete. Dokončite dve vety určené danej osobe a riaďte sa pri tom zásadami efektívnej spätnej väzby. Podpíšte sa svojím menom.“ Povedzte účastníkom, aby premýšľali nad každou z navrhovaných možností (začni, prestaň, pokračuj), ale uistite ich, že ak im nenapadne relevantná spätná väzba, nemusia ich použiť všetky.

 

Pre môjho kolegu/kolegyňu XYZ:

 • To, čo by som chcel/a, aby si ZAČAL/A robiť, je…
 • To, čo by som chcel/a, aby si PRESTAL/A robiť, je…
 • To, v čom by som chcel/a, aby si POKRAČOVAL/A, je…

Podpis: JA

 

 1. Každý účastník v každej menšej skupinke doplní vyššie uvedené vety, pričom pre každého člena skupiny vyberie jeden odkaz. Keď všetci členovia skupinky dopíšu, jeden po druhom ústne poskytnú spätnú väzbu adresátovi a následne mu/jej lístok so spätnou väzbou/odkaz odovzdajú alebo ho s nimi zdieľajú online.
 2. Po skončení aktivity cvičenie zhrňte a opýtajte sa účastníkov, či bolo pre nich užitočné a či niekomu z nich prinieslo niečo prekvapujúce.

Tipy a triky

 • Ak túto aktivitu realizujete v skupinách, použite nástroj na videokonferenčné hovory, ktorý umožňuje priraďovanie účastníkov do osobitných virtuálnych miestností (napr. Zoom).
 • Pri podávaní inštrukcií k cvičeniu a pri rozdeľovaní účastníkov do skupín majte všetkých účastníkov v hlavnej „miestnosti“ videokonferenčného hovoru a vysvetlite im osvedčené postupy a príklady dobrej praxe v tejto oblasti.
 • Po tomto kroku otvorte tzv. breakout rooms, teda virtuálne miestnosti, v ktorých môže každá dvojica pracovať samostatne.
 • Ak sú členovia skupiny fyzicky prítomní na rovnakom mieste, môžu sa vám zísť aj post-it lístky a perá/fixky.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email