Superhrdinovia

Energizér/Rozcvička, Zábava, Spoznávanie

Hodnotenie skupiny, Vnútorná otvorenosť tímu, Teambuilding, Tímová práca

Uznanie, Kreativita, Sebareflexia

Do 15 minút, Do 30 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Podporte pomocou tejto jednoduchej no efektívnej aktivity kreatívne myslenie, expresívne kreslenie a tímovú prácu.

Pomôcky, ktoré potrebujete

  • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.
  • Veci na kreslenie (ceruzka, papier) alebo softvér na kreslenie.

Postup

  1. Aktivitu začnite tým, že každého z účastníkov požiadate, aby si premyslel výstižný názov pre superschopnosť, ktorú prinášajú do tímu (nesmú ju však nikomu prezradiť). Môžu sa napríklad označiť za Super-spíkra, Sekundanta Superhrdinov či Stobodového Spisovateľa. Potom ich požiadajte, aby nakreslili, ako by vyzerali sťa superhrdinovia (nezabudnúť na masku a plášť!) v akcii.
  2. V ďalšom kroku každý z účastníkov svoj obrázok a názov svojej superschopnosti odovzdá facilitátorovi/ke.
  3. Facilitátor/ka na online tabuli zoradí mená superhrdinov, mená prítomných účastníkov a obrázky a požiada členov skupiny, aby spolu priradili ku kresbám superschopnosti a určili, kto z ich kolegov je na obrázku. Cieľom je teda spojiť obrázok s jeho autorom a so správnou superschopnosťou.
  4. Keď sú všetky kresby a schopnosti priradené, opýtajte sa účastníkov, či by konkrétnym kolegom vybrali rovnaké superschopnosti, alebo by im namiesto nich navrhli iné. Veďte tím k tomu, aby sa zameral na špecifické kvality, ktoré jednotliví členovia do tímu prinášajú, a na to, ako sa jedinečné schopnosti rôznych ľudí navzájom dopĺňajú a spolu prispievajú k úspechu celého tímu.

Tipy a triky

  • Požiadajte účastníkov, aby pracovali s online nástrojmi na kreslenie (napr. MS Paint) a zistili, akí zruční naozaj sú!

Úspešné ukončenie cvičenia

Na konci aktivity bude tím súdržnejší a jeho členovia si budú lepšie uvedomovať silné stránky, ktoré ich kolegovia aj oni sami do tímu prinášajú.

Share

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email