Superhrdinovia

Energizér/Rozcvička, Zábava, Spoznávanie

Hodnotenie skupiny, Vnútorná otvorenosť tímu, Teambuilding, Tímová práca

Uznanie, Kreativita, Sebareflexia

Do 15 minút, Do 30 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Podporte pomocou tejto jednoduchej no efektívnej aktivity kreatívne myslenie, expresívne kreslenie a tímovú prácu.

Pomôcky, ktoré potrebujete

  • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.
  • Veci na kreslenie (ceruzka, papier) alebo softvér na kreslenie.

Postup

  1. Aktivitu začnite tým, že každého z účastníkov požiadate, aby si premyslel výstižný názov pre superschopnosť, ktorú prinášajú do tímu (nesmú ju však nikomu prezradiť). Môžu sa napríklad označiť za Super-spíkra, Sekundanta Superhrdinov či Stobodového Spisovateľa. Potom ich požiadajte, aby nakreslili, ako by vyzerali sťa superhrdinovia (nezabudnúť na masku a plášť!) v akcii.
  2. V ďalšom kroku každý z účastníkov svoj obrázok a názov svojej superschopnosti odovzdá facilitátorovi/ke.
  3. Facilitátor/ka na online tabuli zoradí mená superhrdinov, mená prítomných účastníkov a obrázky a požiada členov skupiny, aby spolu priradili ku kresbám superschopnosti a určili, kto z ich kolegov je na obrázku. Cieľom je teda spojiť obrázok s jeho autorom a so správnou superschopnosťou.
  4. Keď sú všetky kresby a schopnosti priradené, opýtajte sa účastníkov, či by konkrétnym kolegom vybrali rovnaké superschopnosti, alebo by im namiesto nich navrhli iné. Veďte tím k tomu, aby sa zameral na špecifické kvality, ktoré jednotliví členovia do tímu prinášajú, a na to, ako sa jedinečné schopnosti rôznych ľudí navzájom dopĺňajú a spolu prispievajú k úspechu celého tímu.

Tipy a triky

  • Požiadajte účastníkov, aby pracovali s online nástrojmi na kreslenie (napr. MS Paint) a zistili, akí zruční naozaj sú!

Úspešné ukončenie cvičenia

Na konci aktivity bude tím súdržnejší a jeho členovia si budú lepšie uvedomovať silné stránky, ktoré ich kolegovia aj oni sami do tímu prinášajú.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email