15 % riešenia

Akcia, Záver, Otvorenie

Prijímanie spätnej väzby, Spolupráca, Definovanie zámeru, Nastavenie cieľov, Tvorba nápadov, Perspektíva, Spätná väzba

Aktívne počúvanie, Vyhodnocovanie, Sebaspoznávanie, Sebareflexia

Do 15 minút, Do 30 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Táto aktivita ponúka činnosti, ktoré môžu účastníci zrealizovať okamžite a bez čakania. Ich potenciál môže pre jednotlivých účastníkov znamenať naozaj VEĽA.

Aktivita 15% riešenia ukazuje, že nie je prečo čakať, cítiť sa bezmocne alebo mať strach. Predstavuje aktivity, ktoré dokážu ľudí posunúť na vyššiu úroveň a zamerať ich pozornosť (ako jednotlivcov aj ako skupiny) na to, o čom dokážu rozhodovať a nie na to, čo zmeniť nevedia.

Hlavným cieľom je zistiť, čo môže každý z účastníkov urobiť práve teraz, a zamerať sa na to.

Jednoduchá otázka dokáže obrátiť konverzáciu a zamerať ju na to, čo sa urobiť dá. Môžete tak nachádzať riešenia veľkých problémov, ktoré sa často objavujú nečakane a nepredvídateľne. Pár malých zrniek piesku môže spustiť lavínu, ktorá zmení ráz celej krajiny.

Kde sa tento prístup dá použiť?

 • Pri aktivitách zameraných na riešenie problémov alebo plánovanie, v ktorých majú prebrať iniciatívu jednotlivci
 • Pri každej výzve, ktorej úspech si vyžaduje zmenu u mnohých ľudí
 • Pri generovaní „malých úspechov“, ktoré spoločne môžu vytvárať jednoduché prototypy, a ktoré sa dajú ľahko a lacno vyskúšať (tzv. low-fidelity prototyp).

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Nahrávacie zariadenie, na ktorom sa vopred dohodnete.

Postup

 1. Opýtajte sa účastníkov v súvislosti s ich osobným či skupinovým problémom: „Kde je Vašich 15%? O čom môžete a smiete rozhodovať? Čo môžete spraviť bez toho, aby ste mali dodatočné zdroje alebo právomoci?“ Pri vysvetľovaní aktivity a zadeľovaní účastníkov do dvojíc alebo skupín majú byť všetci účastníci v hlavnej „miestnosti“ videohovoru, aby ste im zároveň mohli predstaviť príklady najlepšej praxe a overené postupy.
 2. Po ukončení tejto časti aktivity spusťte osobitné virtuálne miestnosti (tzv. breakout rooms), v ktorých budú jednotlivé skupiny pracovať samostatne.

Uistite sa, že každý člen skupiny je zapojený a všetci majú rovnakú šancu prispieť k plneniu zadanej úlohy. Účastníci pracujú najprv individuálne a neskôr pracujú vo dvojiciach alebo v malých skupinkách.

 • V prvej časti aktivity si každý účastník vytvorí svoj vlastný zoznam 15 % riešení. 5
 • Jednotlivci sa o svoje nápady podelia s malou skupinkou kolegov (2 – 4 osôb). 3 minúty na osobu, pričom vždy hovorí len jedna osoba.
 • Účastníci spolu diskutujú v skupinách (kladú doplňujúce otázky a navzájom si radia). 5 až 7 min. na osobu, pričom vždy hovorí len jedna osoba.

PREČO? Účel

 • Zpdblokujte sa a zbavte sa negativizmu a pocitu bezmocnosti.
 • Dovoľte účastníkom objaviť ich individuálnu aj kolektívnu silu.
 • Nachádzajte riešenia typu „zdola nahor“.
 • Zdieľajte realizovateľné nápady a pomáhajte si navzájom.
 • Budujte dôveru.
 • Pamätajte na nevyužité kapacity a zdroje (15 percent je vždy k dispozícii).
 • Znížte plytvanie.
 • Odstráňte rozdiely medzi tým, čo viete, a tým, čo robíte.
 1. Po ukončení práce v skupinách sa účastníci vrátia do „hlavnej miestnosti“. Zrekapitulujte aktivitu a pripomeňte im, že vždy existuje 15 %, ktoré dokážu ovplyvniť.

Tipy a triky

 • Skontrolujte všetky „položky“ na zoznamoch účastníkov, aby ste sa uistili, že respondenti na ne naozaj majú vplyv .
 • Buďte pripravení na to, že vďaka tzv. efektu motýlích krídel sa objavia vskutku veľké veci.
 • Opakovanie vecí znova a znova je v poriadku.
 • Každé 15 % riešenie nám umožňuje pochopiť, čo všetko dokážeme spraviť.
 • Jasné a zdieľané ciele a limity zabezpečia prepojenosť mnohých 15 % riešení.
 • Spravte si z tejto aktivity rutinnú činnosť počas schôdzí (inak sa môže stať, že tieto riešenia ostanú nepovšimnuté).
 • Pri predstavovaní aktivity povedzte účastníkom krátky príbeh o tom, ako malá zmena vykonaná jednotlivcom viedla k veľkým veciam.
 • Pri moderovaní skupinovej diskusie sa odporúča, aby účastníci využívali neverbálne spôsoby prihlásenia sa do diskusie. Môže to byť napr. pomocou nástrojov ako sú neverbálne nástroje na poskytnutie spätnej väzby na Zoome, emotikonov, alebo sa účastníci môžu jednoducho prihlásiť a moderátor ich následne vyzve k tomu, aby sa vyjadrili.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email