Brainstorming v pohybe

Energizér/Rozcvička, Úvod

Brainstorming, Definovanie zámeru, Tvorba nápadov, Oslobodzujúce štruktúry, Riešenie problémov, Vízia

Celková situácia, Kreativita, Inovácie, Sebaspoznávanie

Do 15 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Táto brainstormingová technika, ktorá je vhodná aj pre introvertov, umožňuje akokoľvek veľkej skupine generovať nápady resp. rozvíjať nápady ostatných členov skupiny v tichom, ale zato dynamickom prostredí. Keďže sú účastníci pri tejto aktivite v neustálom pohybe, je vhodné zaradiť ju na začiatok celodenného workshopu alebo napríklad po obede ako spôsob na opätovnú aktivizáciu tímu.

Pomôcky, ktoré potrebujete

  • Vyberte si videokonferenčný nástroj, ideálne taký, ktorý umožňuje využívanie osobitných virtuálnych miestností.
  • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.

Postup

  1. V závislosti od cieľa brainstormingu napíšte buď tému alebo otázku na rôzne časti tabule. Rozmiestnite ich tak, ako by ste to robili, ak by ste na to používali stenu v reálnej miestnosti.
  2. Nastavte časovač na 3 až 15 minút v závislosti od počtu ľudí v skupine a komplexnosti témy. Každý účastník si môže pozrieť každú sekciu a pridať svoje nápady.
  3. Účastníci si v tichosti prezerajú nástenku a do jednotlivých sekcií zapisujú svoje nápady alebo myšlienky týkajúce sa daných tém/otázok. Zdôraznite účastníkom, aby používali otvorený prístup „áno a“, t.j. aby rozvíjali a zlepšovali nápady ostatných členov, a nie aby poukazovali na ich slabé miesta či prekážky.
  4. Po uplynutí stanovenej časovej lehoty môžete aktivitu zhrnúť a uzavrieť s celou skupinou, alebo skupinu rozdeliť na menšie tímy, ktoré budú pracovať na rôznych sekciách/témach/otázkach a následne svoje výstupy predstavia zvyšku skupiny.

Tipy a triky

  • Ak chcete podporiť tvorbu a rôznorodosť nápadov, môžete tému/otázku na jednotlivých posteroch obmieňať.
  • Ešte pred začiatkom brainstormingu účastníkom pripomeňte, že „Dobré nápady vznikajú zo zlých nápadov, pokiaľ je ich dostatok.“ (Seth Godin).
  • Aktivujte funkciu osobitných virtuálnych miestností, aby každá skupinka mohla pracovať samostatne. Ak nevyužívate osobitné virtuálne miestnosti, nechajte všetkých účastníkov v hlavnej miestnosti, ale požiadajte dvojice alebo skupinky účastníkov, aby spolu komunikovali prostredníctvom súkromných správ alebo pomocou platformy Slack (skupinky).

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email