Brainstorming v pohybe

Energizér/Rozcvička, Úvod

Brainstorming, Definovanie zámeru, Tvorba nápadov, Oslobodzujúce štruktúry, Riešenie problémov, Vízia

Celková situácia, Kreativita, Inovácie, Sebaspoznávanie

Do 15 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Táto brainstormingová technika, ktorá je vhodná aj pre introvertov, umožňuje akokoľvek veľkej skupine generovať nápady resp. rozvíjať nápady ostatných členov skupiny v tichom, ale zato dynamickom prostredí. Keďže sú účastníci pri tejto aktivite v neustálom pohybe, je vhodné zaradiť ju na začiatok celodenného workshopu alebo napríklad po obede ako spôsob na opätovnú aktivizáciu tímu.

Pomôcky, ktoré potrebujete

  • Vyberte si videokonferenčný nástroj, ideálne taký, ktorý umožňuje využívanie osobitných virtuálnych miestností.
  • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.

Postup

  1. V závislosti od cieľa brainstormingu napíšte buď tému alebo otázku na rôzne časti tabule. Rozmiestnite ich tak, ako by ste to robili, ak by ste na to používali stenu v reálnej miestnosti.
  2. Nastavte časovač na 3 až 15 minút v závislosti od počtu ľudí v skupine a komplexnosti témy. Každý účastník si môže pozrieť každú sekciu a pridať svoje nápady.
  3. Účastníci si v tichosti prezerajú nástenku a do jednotlivých sekcií zapisujú svoje nápady alebo myšlienky týkajúce sa daných tém/otázok. Zdôraznite účastníkom, aby používali otvorený prístup „áno a“, t.j. aby rozvíjali a zlepšovali nápady ostatných členov, a nie aby poukazovali na ich slabé miesta či prekážky.
  4. Po uplynutí stanovenej časovej lehoty môžete aktivitu zhrnúť a uzavrieť s celou skupinou, alebo skupinu rozdeliť na menšie tímy, ktoré budú pracovať na rôznych sekciách/témach/otázkach a následne svoje výstupy predstavia zvyšku skupiny.

Tipy a triky

  • Ak chcete podporiť tvorbu a rôznorodosť nápadov, môžete tému/otázku na jednotlivých posteroch obmieňať.
  • Ešte pred začiatkom brainstormingu účastníkom pripomeňte, že „Dobré nápady vznikajú zo zlých nápadov, pokiaľ je ich dostatok.“ (Seth Godin).
  • Aktivujte funkciu osobitných virtuálnych miestností, aby každá skupinka mohla pracovať samostatne. Ak nevyužívate osobitné virtuálne miestnosti, nechajte všetkých účastníkov v hlavnej miestnosti, ale požiadajte dvojice alebo skupinky účastníkov, aby spolu komunikovali prostredníctvom súkromných správ alebo pomocou platformy Slack (skupinky).

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email