Rozvojová tímová aktivita 9 oblastí

Spoznávanie, Otvorenie

Vnútorná otvorenosť tímu, Spätná väzba, Teambuilding

Sebaspoznávanie, Sebareflexia

Do 30 minút, Do 60 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

 

9 oblastí je aktivita zameraná na budovanie vzťahov a dôvery v rámci skupiny. Existujú dva varianty tejto aktivity. Prvý z nich je pre tímy, ktoré sa chcú navzájom lepšie spoznať. Druhá verzia je určená skupinám, ktoré chcú zistiť, ako dokážu spolupracovať ako tím.

 

Výhoda tejto aktivity spočíva v tom, že členovia tímu sa môžu sami rozhodnúť, koľko toho chcú o sebe prezradiť. Bez ohľadu na to, akí otvorení jednotliví členovia sú, dozvedia sa niečo o sebe navzájom a/alebo o tom, ako fungujú ako tím. Zároveň ide o veľmi flexibilnú aktivitu, pretože si svojich 9 oblastí môžete prispôsobiť tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám vašej skupiny.

 

Členovia tímu samostatne zatriedia 9 oblastí svojho života pomocou farebných nálepiek a hovoria o dvoch z nich.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Kópia pracovného listu 9 oblastí pre každého účastníka (ak ho pre účastníkov pripravujete)
 • Ak chcete, aby si účastníci pracovný list pripravili sami, dajte im o tom vedieť vopred (viď časť Tipy a triky nižšie)

 

 

Mojich 9 oblastí
Zamyslite sa nad každou z uvedených oblastí svojho života. Každé z políčok označte nálepkou príslušnej farby, ktorá vyjadruje vašu súčasnú situáciu v danej oblasti. DOBRODRUŽSTVO ZDRAVIE KARIÉRA/PRÁCA
MOJE PROSTREDIE KOMUNITA RODINA A PRIATELIA
OSOBNÝ ROZVOJ DUCHOVNO KREATÍVNE VYJADRENIE

 

Postup

Variant #1 – Mojich 9 oblastí

 

Účel: Budovať vzťahy pomocou zhodnotenia jednotlivých oblastí života a diskusie o nich.

 

 1. Dajte každému účastníkovi kópiu pracovného hárku Mojich 9 oblastí a aršík farebných nálepiek (s nálepkami červenej, zelenej, žltej a modrej farby). Pri tomto variante môžeme medzi 9 oblastí zaradiť Dobrodružstvo, Kariéru/Prácu, Službu komunite, Kreatívne vyjadrenie, Moje prostredie, Rodinu a priateľov, Zdravie a fyzickú kondíciu, Osobný rozvoj a Duchovno.
 2. Požiadajte účastníkov, aby zhodnotili svoju súčasnú situáciu v každej z oblastí uvedených v tabuľke. Účastníci označia každú z 9 oblastí nálepkou podľa farebného kľúča uvedeného nižšie. Na aktivitu im dajte len dve minúty, aby to neprekombinovali. Povedzte účastníkom, aby sa jednoducho riadili svojimi pocitmi.
  • Zelená nálepka = Zvládam to skvelo!
  • Žltá nálepka = Musím na tom trochu popracovať.
  • Červená nálepka = Ups, musím na tom riadne zamakať!
  • Modrá nálepka = Toto práve teraz nie je priorita.
 3. Požiadajte účastníkov, aby sa vyjadrili k jednému aspektu, ktorý označili zelenou nálepkou, a o jednom, ktorý označili žltou alebo červenou nálepkou. Dajte každému účastníkovi na vyjadrenie dve minúty (dovoľte im prezradiť toľko, koľko im je príjemné).
 4. Voliteľné otázky na záver (päťminútové zhrnutie by malo stačiť).
  • Čo ste zistili o sebe navzájom (alebo o našom tíme)?
  • Ako sa môžeme vzájomne podporovať a zlepšovať sa v našich „červených“ a „žltých“ oblastiach?

 

Variant #2 – 9 oblastí môjho tímu

 

Účel: Budovať vzťahy pomocou zhodnotenia a diskusie o tom, ako sa tímu darí v dôležitých oblastiach.

 

 1. Dajte každému účastníkovi kópiu pracovného hárku 9 oblastí môjho tímu a aršík farebných nálepiek (s nálepkami červenej, zelenej, žltej a modrej farby). Pri tomto variante môžeme medzi 9 oblastí zaradiť Komunikáciu, Prístup, Dôveru, Jasnosť vymedzenia rolí, Zosúladenie procesov, Zodpovednosť, Podporné vzťahy, Dodržiavanie termínov a Kvalitu práce.
 2. Požiadajte účastníkov, aby zhodnotili, ako vnímajú súčasnú situáciu v tíme s ohľadom na každú z oblastí uvedených v tabuľke. Účastníci označia každú z 9 oblastí nálepkou podľa farebného kľúča uvedeného nižšie. Na aktivitu im dajte len dve minúty, aby to príliš neprekombinovali. Povedzte účastníkom, aby sa jednoducho riadili svojimi pocitmi.
  • Zelená nálepka = Zvládame to skvelo!
  • Žltá nálepka = Musíme na tom trochu popracovať.
  • Červená nálepka = Ups, musíme na tom riadne zamakať!
  • Modrá nálepka = Toto práve teraz nie je priorita.
 3. Požiadajte účastníkov, aby sa vyjadrili k jednému aspektu, ktorý označili zelenou nálepkou, a o jednom, ktorý označili žltou alebo červenou nálepkou. Dajte každému účastníkovi na vyjadrenie dve minúty (dovoľte im prezradiť toľko, koľko im je príjemné).
 4. Voliteľné otázky na záver (10-30 minútové zhrnutie).
  • V čom sa ohľadne nášho tímu zhodneme všetci?
  • V ktorých aspektoch sa naše názory najviac líšia?
  • V ktorej zo „žltých“ a/alebo „červených“ oblastí sa chceme zlepšiť najviac?
  • Čo môžeme spraviť pre zlepšenie našich „žltých“ a/alebo „červených“ oblastí?

Tipy a triky

 • Tabuľku 9 oblastí odporúčame vytvoriť na platforme Google Suite alebo v Exceli a zdieľať ju s účastníkmi, ktorí ju tak môžu vyplniť v súkromí na vlastnom počítači.
 • Alternatívou môže byť, že si každý účastník vytvorí tabuľku (3 x 3) pomocou softvérového nástroja podľa vlastného výberu, alebo si ju môže jednoducho nakresliť rukou. Dôležité je, že účastníci sa k jednotlivým oblastiam vyjadrujú verbálne a nezdieľajú samotné tabuľky – forma tabuľky preto nie je príliš dôležitá.
 • Dajte účastníkom relevantné informácie a požiadajte ich, aby každé políčko svojej tabuľky vyfarbili príslušnou farbou. Farebné označenie môže mať formu zvýraznenia, označenia farebnou bodkou alebo môžu účastníci zmeniť farbu písma.
 • Pri moderovaní skupinovej diskusie sa odporúča, aby účastníci využívali neverbálne spôsoby prihlásenia sa do diskusie. Môže to byť napr. pomocou nástrojov ako sú neverbálne nástroje na poskytnutie spätnej väzby na Zoome, emotikonov, alebo sa účastníci môžu jednoducho prihlásiť a moderátor ich následne vyzve k tomu, aby sa vyjadrili.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email