Váš líderský erb

Spoznávanie, Otvorenie, Kontrola

Definovanie zámeru, Nastavenie cieľov, Vnútorná otvorenosť tímu, Vízia

Komunikácia, Vyhodnocovanie, Líderstvo a jeho rozvoj, Sebareflexia

Do 30 minút, Do 60 minút, 60 – 120 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

V staroveku a stredoveku mal erb veľký symbolický význam. Bol to jedinečný znak, často namaľovaný na obrannom štíte, ktorý reprezentoval osobu, rod alebo krajinu. Každá časť erbu symbolizovala niečo, čo malo pre danú osobu alebo krajinu veľký význam a hodnotu. Každý vodca má hodnoty a veci, ktoré sú pre neho/ňu dôležité a majú veľkú váhu. Sú to hodnoty, ktorými sa riadi, a ktoré stelesňujú vodcovskú filozofiu daného lídra. V tomto cvičení si účastníci vytvoria svoj vlastný líderský erb.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Online nástroj typu tabule alebo Slack či Google Docs – vyberte si nástroj, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.
 • Videokonferenčný nástroj podľa vášho výberu a dostupnosti.

 

Postup

 1. Povedzte účastníkom, že si budú tvoriť svoj vlastný líderský erb. Stručne im vysvetlite, aká dôležitá je pre lídra konzistentnosť v oblasti hodnôt, a požiadajte ich, aby sa zamysleli nad tým, ktoré hodnoty a názory sú podľa nich pre lídrov dôležité.
 2. Dajte účastníkom 10-15 minút, aby si nakreslili vlastný erb, v ktorom budú zastúpené 4 dôležité veci, ktoré si v oblasti líderstva cenia. Pripomeňte, že nie je dôležité, či kresba bude pekná – hlavné je vyjadriť to, čo je podľa nich pre lídra dôležité.
 3. Keď všetci dokreslia, požiadajte účastníkov, aby svoje erby ukázali ostatným a vysvetlili ich (v prípade, že pracujete s veľkou skupinou, môžete túto časť robiť v skupinkách po 4-6 osôb).  Otázky na zváženie:
 1. Aké veci ste vložili do svojho líderského erbu?
 2. Prečo sú pre vás dôležité?
 • Po diskusii a zhrnutí môžete účastníkov požiadať, aby svoje erby vyvesili na stenu a vytvorili z nich galériu líderských erbov.

Tipy a triky

 • Účastníci môžu svoj erb nakresliť na papier a načítať tento obrázok na  online tabuľu, alebo ho môžu nakresliť priamo online.
 • Ak túto aktivitu realizujete v skupinkách, použite videokonferenčný program umožňujúci priraďovanie účastníkov do osobitných virtuálnych miestností.
 • Ak nevyužívate osobitné virtuálne miestnosti, nechajte všetkých účastníkov v hlavnej miestnosti a požiadajte dvojice alebo skupinky účastníkov, aby spolu komunikovali prostredníctvom súkromných správ alebo pomocou platformy Slack (skupinky).
 • Ak nepoužívate online tabuľu, môžete na zdieľanie a komentovanie obrázkov využiť napr. Slack alebo Google Docs.
 • Ak používate len videokonferenčný softvér, požiadajte účastníkov, aby zdieľali svoju obrazovku a ukázali svoje obrázky v digitálnej forme, alebo aby skupine prostredníctvom kamery ukázali svoju kresbu.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email