Raz prečítané

Energizér/Rozcvička

Diskusia o výzvach, Analýza problémov

Komunikácia, Multi-tasking, Sebareflexia

Do 15 minút, Do 30 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Pokročilý

Hraničná

Úvod

Preskúmajte, aké to je, keď máte robiť dve veci naraz.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Vyberte si online nástroj typu tabule, Slack alebo Google Docs, ktoré umožňujú pracovať s veľkým plátnom a majú možnosť priblíženia resp. zväčšenia.
 • Vyberte si vhodný a dostupný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory.
 • Kópie pracovného listu s textom The Wooden Horse (Drevený kôň) v troch rôznych verziách, vo Worde alebo v inom vhodnom formáte.

Postup

 1. Pripravte rôzne verzie pracovného listu a rozošlite ich jednotlivým skupinám účastníkov prostredníctvom priameho odkazu na dokument v Google Docs, pomocou četovacieho kanála skupiny, alebo e-mailom.
 2. Inštruujte účastníkov. Povedzte im, že na krátkom úryvku z textu ich otestujete  z čítania.
 3. Rozdajte pracovné listy. Každému účastníkovi dajte jeden pracovný list, pričom listy budete brať z rovnakej kôpky. Neprezraďte, že pracovný list má až tri rôzne verzie.
 4. Dajte účastníkom pokyny. Vysvetlite im, že ich úloha je uvedená na vrchu pracovného listu. Zdôraznite, že odsek si majú prečítať len raz, a povedzte im, aby začali čítať.
 5. Položte účastníkom tri otázky. Po primeranej dobre požiadajte účastníkov, aby dokumenty zavreli. Povedzte im, že im položíte tri otázky na porozumenie textu, odpovede na ktoré si majú zapísať. Položte nasledujúce otázky:
  • Kedy sa začalo pestovať remeslo vyrezávania drevených koní Dala?
  • Prečo majú Švédi radi kone?
  • Akej farby bol kôň, ktorý sa spomína v texte?

6. Skontrolujte odpovede. Prezraďte odpovede účastníkom:

  • V 18. storočí
  • Švédi majú radi kone preto, že v zime pomáhajú pri sťahovaní dreva a v lete pracujú s farmármi na poliach.
  • Červená, žltá a zelená.

Požiadajte účastníkov, aby sa prihlásili, ak na všetky tri otázky odpovedali správne. Zagratulujte im.

 1. Skontrolujte počet zdvojených písmen.
 2. Vysvetlite rozdiely v jednotlivých úlohách. Povedzte účastníkom, že boli dve rozdielne zadania (čítanie zamerané na detaily a počítanie počtu zdvojených písmen). Jedna skupina účastníkov mala zvládnuť obe úlohy.
 3. Diskutujte o multitaskingu a jeho obmedzeniach. Opýtajte sa účastníkov, ktorí mali za úlohu zvládnuť obe zadania, ako sa cítili. Pravdepodobne spomenú rozpačitosť a pocit frustrácie. Vysvetlite, že táto skupina, ktorá vykonávala viaceré úlohy, si v oboch zadania počínala najmenej efektívne.
 4. Prepojte tento poznatok so skúsenosťami z reálneho sveta. Požiadajte účastníkov, aby uviedli príklady multitaskingových činností, ktoré vykonávajú. Diskutujte o tom, aké podmienky musia byť zaistené na to, aby mohol multitasking priniesť efektívne výsledky.

Tipy a triky

 • Ak nevyužívate osobitné virtuálne miestnosti, nechajte všetkých účastníkov v hlavnej miestnosti, ale požiadajte dvojice alebo skupinky účastníkov, aby spolu komunikovali prostredníctvom súkromných správ alebo pomocou platformy Slack.
 • Pri vysvetľovaní aktivity a zadeľovaní účastníkov do dvojíc alebo skupín majú byť všetci účastníci v hlavnej „miestnosti“ videohovoru, aby ste im zároveň mohli predstaviť príklady najlepšej praxe a overené postupy.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email