List sebe

Akcia, Záver

Rozhodovanie, Definovanie zámeru, Perspektíva, Vízia

Vyhodnocovanie, Sebaspoznávanie, Sebareflexia

Do 15 minút, Do 30 minút, Do 60 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Táto aktivita sa často realizuje na konci workshopov alebo programov. Jej cieľom je povzbudiť účastníkov k tomu, aby použili vedomosti, ktoré získali a poznatky, ktoré si osvojili tak, že napíšu list svojmu budúcemu „ja“. V liste môžu spomenúť kľúčové kroky, ktorý by chceli, aby ich  budúce „ja“ spravilo, ale aj vysvetliť dôvody, prečo je podľa nich zmena potrebná.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.
 • Zvoľte si videokonferenčný nástroj podľa vlastného výberu.
 • Každý účastník potrebuje pero, papier, fixku a obálku.

Postup

 1. Presvedčte sa, že účastníci majú potrebné pomôcky. Vysvetlite im, že ich úlohou bude napísať list svojmu budúcemu „ja“, a že toto cvičenie im pomôže aplikovať zručnosti a poznatky, ktoré si v priebehu workshopu/programu osvojili. Povedzte im, aby pri písaní listov brali ohľad na to, že listy si otvoria o X mesiacov. Na konkrétnom časovom období sa môžete dohodnúť so skupinou.

Poznámka pre facilitátorov: Toto cvičenie môže byť také otvorené alebo štruktúrované, ako považujete za vhodné. Môžete účastníkov inštruovať, aby napísali len tri body cez odrážky a sústredili sa na kroky, v ktorých chcú pokračovať, alebo im môžete dať voľnosť, aby svojmu budúcemu „ja“ napísali čo len chcú. Rozhodnite sa podľa potrieb danej skupiny a cieľa stretnutia.

 1. Napíšte otázky a ukážte ich skupine. Otázky môžete sformulovať sami, alebo môžu byť výsledkom skupinovej diskusie. Napríklad:
 • Čo dosiahnem do termínu X?
 • Čo budem robiť zajtra, budúci týždeň, budúci mesiac?
 • Ako sa cítim vo svojej práci/zamestnaní/tíme? A ako by som chcel/a, aby sa cítilo moje budúce „ja“?
 • ..
 • Chcem zmeniť…, pretože…

Dajte účastníkom na napísanie listu približne 10 minút, prípadne viac, ak je to potrebné a mate na to dostatočnú flexibilitu.

 1. Požiadajte účastníkov, aby si poznamenali v kalendári dohodnutý deň, keď majú list otvoriť.

Tipy a triky

 • Môžete použiť akýkoľvek softvér alebo online nástroj na písanie listov.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email