Sedem slov

Energizér/Rozcvička, Otvorenie

Spolupráca, Perspektíva, Spätná väzba, Tímová práca

Komunikácia, Vyhodnocovanie

Do 15 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Už ste počuli klišé “Nejde o to čo povieš, ale ako to povieš”? Aktivita Sedem slov tento princíp demonštruje naozaj jasne a zreteľne. Ukáže, ako sa môže meniť význam vety podľa toho, aké slová v nej zdôrazníme. V druhej časti cvičenia dostanú účastníci šancu vyskúšať si to.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Zvoľte si nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory podľa vlastného výberu.

Postup

 1. Hrajte sa so svojou vetou. Napíšte vetu zloženú zo siedmich slov. skúšajte si ju opakovať tak, že zakaždým zdôrazníte iné slovo.
 2. Napíšte vetu. Napíšte vetu zloženú zo siedmich slov a prostredníctvom videokonferenčného softvéru ju ukážte ostatným členom skupiny. Má to byť veta, ktoré vypovedá niečo osobné o vás. Napríklad: „Ja rád/a vymýšľam a vediem školiace hry.“
 3. Vyslovte prvú verziu svojej vety. Prečítajte vetu, ktorú ste si zapísali a zdôraznite pritom jej prvé slovo. Požiadajte účastníkov, aby povedali, ako vnímali obsah vašej výpovede na základe toho, ako ste vetu vyslovili, pričom by mali uvažovať ďalej ako len po úroveň doslovného významu slov vo vete. Vypočujte si niekoľko interpretácií. Príklad:

Dôraz: Ja rád/a vymýšľam a vediem školiace hry.

Možná interpretácia: Nehovorím o iných ľuďoch, hovorím o sebe.

 1. Pokračujte s ďalšími verziami vety. Požiadajte účastníkov, aby počúvali pozorne. Opakujte vetu tak, že zakaždým zdôrazníte iné slovo. Zakaždým, keď poviete vetu inak, vyzvite účastníkov, aby sa podelili o svoju interpretáciu toho, ako sa podľa nich zmenil význam vety. Príklady:

Druhá verzia: Ja rád/a vymýšľam a vediem školiace hry.

Možná interpretácia: Mnohí ľudia zaoberajúci sa vymýšľaním hier túto činnosť považujú za frustrujúcu, ale mňa to baví.

Tretia verzia: Ja rád/a vymýšľam a vediem školiace hry.

Možná interpretácia: Na vytváraní hry je niečo zvláštne.

Štvrtá verzia: Ja rád/a vymýšľam a vediem školiace hry.

Možná interpretácia: Príjemný nie je len samotný akt navrhovania hry, je tu aj niečo iné.

Piata verzia: Ja rád/a vymýšľam a vediem školiace hry.

Možná interpretácia: Nie som len introvertný dizajnér/ka. Baví ma tiež prizývať ľudí do hry a sledovať ich pri nej.

Šiesta verzia: Ja rád/a vymýšľam a vediem školiace hry.

Možná interpretácia: Nezaujímajú ma triviálne hry len tak pre zábavu. Som typ človeka, ktorý chce, aby sa ľudia pri hre aj niečo naučili.

Siedma verzia: Ja rád/a vymýšľam a vediem školiace hry.

Možná interpretácia: Nemám rád/a nudné tréningové cvičenia. Chcem, aby ľudia hrali hry, ktoré sú zaujímavé hry.

 1. Povedzte účastníkom, aby sa nad touto myšlienkou zamysleli. Požiadajte každého z nich, aby si napísali vetu zloženú zo siedmich slov. (Veta môže byť aj kratšia alebo dlhšia, na tom nezáleží.) Po primeranej dobe účastníkov požiadajte, aby sa rozdelili do dvojíc a striedavo hovorili o rôznych verziách svojej vety a ich interpretáciách. Rozdeľte účastníkov do osobitných virtuálnych miestností.
 2. Veďte záverečnú diskusiu a pýtajte sa otázky typu:
  • Význam toho, čo hovoríte, sa mení v závislosti na tom, ako to hovoríte. Našli by ste príklady tohto javu vo svojom pracovnom prostredí?
  • Ako by ste mohli tento princíp využiť pri svojich školiacich aktivitách?
  • Na čo si musíte dávať pozor keď dávate konštruktívnu spätnú väzbu iným?
  • Máte pocit, že ľudia často chápu to, čo hovoríte, nesprávne? Môže to byť spôsobené tým, ako to hovoríte?
  • Myslíte si, že ľudia, pre ktorých angličtina nie je materským jazykom, môžu mať problém preto, že nezdôrazňujú kľúčové slová?

Tipy a triky

 • Význam toho, čo hovoríme, nezávisí len od voľby slov, ale aj od tónu, dôrazu, prízvuku a intonácie, ktoré používame.
 • Tón nášho hlasu vyjadruje emocionálny náboj našej výpovede. Pozornosť preto musíme venovať nielen tomu, čo hovoríme, ale aj spôsobu, akým to hovoríme.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email