Nakresli strom

Energizér/Rozcvička, Otvorenie

Perspektíva

Vyhodnocovanie, Sebaspoznávanie, Sebareflexia

Do 15 minút, Do 30 minút, Do 60 minút, 60 – 120 minút, Viac ako 120 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Táto hra pomôže zvýšiť povedomie o tom, ako byť všímavejší a uvedomovať si prostredie, v ktorom žijeme. Pomáha účastníkom uvedomiť si, koľko vecí akosi automaticky ignorujú,  a ukazuje, že takéto správanie môže byť príčinou mnohých problémov.

 

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.

 

Postup

 1. Požiadajte účastníkov, aby v lehote 45 sekúnd nakreslili na kartotečný lístok strom. Vysvetlite im, že to môže byť akýkoľvek obrázok stromu, realistický i abstraktný. Jedinou dôležitou podmienkou je, že to musia stihnúť v časovom limite 45 sekúnd. Počkajte, kým účastníci túto úlohu splnia.

Alternatíva: Účastníci môžu svoj strom nakresliť na papier a načítať tento obrázok na  online tabuľu, alebo ho môžu nakresliť priamo online. Ak nepoužívate online tabuľu, môžete na zdieľanie a komentovanie obrázkov využiť napr. Slack alebo Google Docs. V prípade, že chcete toto cvičenie urobiť rýchlo a v online prostredí, požiadajte účastníkov, aby si strom nakreslili, ale preskočte krok, pri ktorom zdieľajú svoje obrázky.

 1. Po 45 sekundách (nevadí, ak niektorí „umelci“ ešte stále pracujú na svojich dielach) začnite so sumarizáciou cvičenia. Namiesto siahodlhej diskusie odprezentujte hlavné ponaučenia nasledujúcim spôsobom:
  • Pozrite sa na svoj strom. Koľkí z vás nakreslili aj korene stromu?
  • Spravilo vás tak len veľmi málo!
  • Ak vás strom nemá koreňový systém, čo ho drží vzpriamene? Ako získava vodu a živiny?
  • Určite súhlasíte s tvrdením, že korene predstavujú dôležitú časť stromu. Prečo ste ju nenakreslili? Je to preto, že korene zvyčajne nevidieť?
  • Koľko ďalších vecí bežne ignorujeme len preto, že ich nie je vidieť? Zabudli ste niekedy na dôležité veci, ktoré nie sú „na očiach“?
  • Aké problémy môžu z takéhoto typu selektívneho uvažovania vzísť? Ako sa dá tomuto zvyku predchádzať?
 1. Na konci aktivity môžete celý proces zhrnúť a diskutovať o ňom. Hovorte o tom, či tento príbeh zahŕňa myšlienky alebo ponaučenia relevantné pre pravidelné činnosti skupiny.

Tipy a triky

 • Pri moderovaní skupinovej diskusie sa odporúča, aby účastníci využívali neverbálne spôsoby prihlásenia sa do diskusie. Môže to byť napr. pomocou nástrojov ako sú neverbálne nástroje na poskytnutie spätnej väzby na Zoome, emotikonov, alebo sa účastníci môžu jednoducho prihlásiť a moderátor ich následne vyzve k tomu, aby sa vyjadrili.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email