ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ APP ΤΟΥ FAVILLE

Εφαρμογή web για Εργαλεία και Τεχνικές Διευκόλυνσης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του project FAVILLE

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ FAVILLE APP;

Το FAVILLE App απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να διευκολύνουν με αποτελεσματικό και δημιουργικό τρόπο μαθήματα, συσκέψεις ή εργαστήρια που εκπονούνται σε εικονικό περιβάλλον. Αυτή η Εφαρμογή web για Εργαλεία και Τεχνικές Διευκόλυνσης, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου FAVILLE, μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα πολύ καλό βοήθημα και υποστηρικτικό εργαλείο για ψηφιακούς διευκολυντές. 

 

Το FAVILLE App αποτελεί μια συλλογή εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί από διάφορες πηγές, προσαρμοσμένες με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εικονικό περιβάλλον. Κάθε στοιχείο της εφαρμογής έχει τη δική του κάρτα. Η ενοποιημένη δομή των καρτών σας επιτρέπει να επιλέξετε την καταλληλότερη για την εκάστοτε περίπτωση.


Θα βρείτε επίσης κάτω από την επιλογή  Υλικό για δημοτικά σχολεία μια ξεχωριστή ενότητα, η οποία αποτελεί μια ομάδα εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων, που αφορά τα δημοτικά σχολεία. Δε διατίθεται δυνατότητα φιλτραρίσματος αυτών των εργαλείων.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΑΙ;

βρείτε 6 επιλογές φιλτραρίσματος, τις οποίες μπορείτε να συνδυάσετε:

Άλλα στοιχεία που καλύπτονται από τις κάρτες

ΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΦΑΣΗ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σύνδεσμο ή μεταβείτε στην Ενότητα 2 του FAVILLE MOOC, Υποενότητα 1, Εργαλεία καθοδήγησης και διαχείρισης, Εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας, Εργαλεία διαδικασίας ηλεκτρονικής μάθησης

Εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας

Facebook, Edmodo, Ellg, Google Drive, SlackAsana, Trello, Chanty, Toggl Plan, Office Online

Εργαλεία Σύγχρονης Επικοινωνίας

 

Εργαλεία τηλεδιάσκεψης

Εργαλεία Ασύγχρονης Επικοινωνίας:

Εικονικοί Κόσμοι

Assassin’s Creed: Origins – Discovery Tour, Second Life, OpenSimulator, Minecraft

Blogs/Wikis

Nuclino, DocuWiki, Edublog, Blogger

Κοινόχρηστοι Διαδραστικοί Ασπροπίνακες

Whiteboard.fi, AWW – A Web WhiteboardJamboard, Stormboard, Doceri Interactive Whiteboard . Explee, Explain Everything Whiteboard, Openboard, Educreations , Splashtop Classroom 

Παιχνιδοποίηση – Μάθηση βάσει παιχνιδιών 

Kahoot!, Quizlet, Quizizz 

Ψηφιακά Σημειωματάρια

Google Keep, Padlet, OneNote, Evernote

Εργαλεία παρουσίασης

Microsoft PowerPoint, Prezi, Visme, Flickr , Mentimeter 

Εργαλεία αξιολόγησης και απόκρισης μαθητών

GoFormative Socrative ,iClicker

Εργαλεία για δημοσκοπήσεις

Google Forms, SurveyMonkey, Limesurvey

Αναπτύχθηκε από τη σύμπραξη FAVILLE. Οι μέθοδοι και τα εργαλεία © από τους αντίστοιχους κατόχους.