Ide príbeh dokola

Energizér/Rozcvička, Zábava, Spoznávanie, Icebreaker

Tvorba nápadov, Teambuilding, Vízia

Komunikácia, Kreativita, Improvizačná hra, Rozprávanie príbehov

Do 30 minút, Do 60 minút, 60 – 120 minút

6-15 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Hlavným cieľom tejto aktivity je zabaviť sa, navzájom sa spoznať, vytvoriť víziu pre tím, precvičiť si predstavivosť a prijať rôznorodosť nápadov a štýlov myslenia.

Účastníci sedia okolo stola alebo v kruhu tak, aby sa navzájom dobre videli a počuli. Jedna osoba môže byť určená ako zapisovateľ/ka (zápis môže mať písomnú podobu alebo to môže byť audio(vizuálny) záznam) – táto alternatíva je voliteľná, zvážte, či zaznamenávanie nebude účastníkov brzdiť pri vyjadrovaní, aj či vôbec má zmysel vytvorený príbeh archivovať.

Organizátor sa môže rozhodnúť, či pôjde o príbeh na konkrétnu tému – ak áno, je potrebné určiť akú (napr. „Ako bude vyzerať naša organizácia o 5 rokov a aké kroky nás tam dostanú?“, „Deň, keď sa na našom dôležitom podujatí pokazilo všetko, čo mohlo“, a pod.). Príbeh sa môže týkať nejakého reálneho problému, s ktorým sa tím potýka, ako aj spôsobu jeho riešenia. Fantázii sa medze nekladú – práve naopak.

Pomôcky, ktoré potrebujete

  • Nahrávacie zariadenie zvolené ešte pred začatím aktivity.

Postup

  1. Organizátor môže príbeh začať napríklad takto: „Dávno pradávno, za siedmymi horami, za siedmymi dolami, sa stretlo päť ľudí, aby vyriešili všetky problémy sveta. Zdalo sa, že to pôjde ľahko, až kým jedného dňa na obzore nezazreli…“
  2. Účastníci v kruhu jeden po druhom pridajú svoj „kúsok“ k príbehu a doplnia ho. Organizátor môže určiť každej osobe časový limit, napr.1 minútu, alebo navrhnúť, že každý príbeh doplní o jeden odsek, dve vety, a pod. Navrhnite, aby niektoré časti uzatvárali nedokončené výpovede alebo vety zvyšujúce napätie, ako napr. „a potom…“ alebo „Našťastie pre ňu, …“. Príbeh môže ukončiť posledný účastník v kruhu,  prípadne môžu účastníci ísť dvakrát (alebo viackrát), prípadne si môžete určiť časový limit, do ktorého musí byť príbeh skončený.
  3. Na konci môžete aktivitu zhrnúť a diskutovať o postupe, ktorý ste zvolili. Hovorte o tom, či príbeh obsahuje myšlienky alebo ponaučenia relevantné pre pravidelné aktivity skupiny.

Tipy a triky

  • Pri rozhodovaní o poradí hráčov môžete požiadať hovoriaceho účastníka, aby vybral osobu, ktorá bude nasledovať po ňom/nej, alebo môže nasledujúceho hovoriaceho vybrať facilitátor/ka. Uistite sa, že nik z účastníkov nepôjde viac než raz.
  • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia, a každú novú časť príbehu pridajte vo forme „post-it“ lístka.
  • Na zaznamenanie príbehu môžete použiť napríklad aj zdieľaný dokument v Google Docs. V každom prípade však môže byť vhodné určiť zapisovateľa/ku, aby sa účastníci mohli sústrediť hlavne na vymýšľanie zábavných pokračovaní predchádzajúcich častí príbehu.
  • Pri moderovaní skupinovej diskusie sa odporúča, aby účastníci využívali neverbálne spôsoby prihlásenia sa do diskusie. Môže to byť napr. pomocou nástrojov ako sú neverbálne nástroje na poskytnutie spätnej väzby na Zoome, emotikonov, alebo sa účastníci môžu jednoducho prihlásiť a moderátor ich následne vyzve k tomu, aby sa vyjadrili.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email