Čo robíš?

Energizér/Rozcvička, Zábava

Vnútorná otvorenosť tímu, Teambuilding

Kreativita, Improvizačná hra

Do 15 minút, Do 30 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Táto aktivita využíva jednoduchú dramatizáciu, pri ktorej sa účastníci striedavo jeden druhého pýtajú „Čo robíš?“ a herecky vyjadrujú rôzne odpovede. Hoci ide o jednoduchú hru, vyžaduje si zapojenie predstavivosti a do istej miery aj to, aby účastníci vystúpili zo svojej komfortnej zóny tým, že jednotlivé činnosti musia znázorniť pantomimicky.

Pomôcky, ktoré potrebujete

  • Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory podľa vlastného uváženia.

Postup

  1. Vysvetlite účastníkom pravidlá hry a vyberte niektorého z nich, kto bude predvádzať ako prvý. Ak sa nik z nich nehlási dobrovoľne, začína facilitátor/ka. Uistite sa, že všetci účastníci majú zapnutú webovú kameru a sú pripravení zapojiť sa do hry.
  2. Prvá osoba začne predvádzať nejakú aktivitu (napr. česanie vlasov, smaženie volského oka, hranie rokovej skladby na gitare, a pod.). Predvádzajúci pokračuje, kým sa niektorý iný člen skupiny neprihlási, že chce hádať.
  3. Keď niekto aktivitu uhádne, alebo sa k správnej odpovedi aspoň priblíži, je na rade, aby znázornil/a svoju aktivitu. Pokračujte, pokiaľ sa nevystrieda väčšina, resp. všetci členovia skupiny. Povzbuďte účastníkov, aby boli pri predvádzaní čo najkreatívnejší.

Tipy a triky

  • Ešte pred tým, ako si túto aktivitu zvolíte, sa uistite, že všetci účastníci majú k dispozícii funkčnú web kameru.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email