Parkovisko

Akcia, Záver a zhrnutie, Úvod, Otvorenie

Spolupráca, Prioritizácia v rámci skupiny, Facilitácia stretnutí

Aktívne počúvanie, Komunikácia

Do 15 minút, Do 30 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Táto metóda predstavuje klasický nástroj na udržanie pozornosti počas schôdzí a seminárov. Pri diskusiách sa často stáva, že zaznejú otázky, ktoré sú síce dôležité, ale nie sú úplne relevantné pre aktuálne preberanú tému. Tieto otázky alebo problémy sa preto „odparkujú“ na flipcharte, aby sa k nim účastníci mohli vrátiť neskôr.

Vďaka tejto metóde sa tak dôležité otázky nestratia a skupina sa môže sústrediť na veci, ktoré sú v danej chvíli najdôležitejšie.

Pomôcky, ktoré potrebujete

  • Zvoľte si videokonferenčný nástroj podľa vlastného výberu.
  • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.

Postup

  1. V úvode stretnutia alebo workshopu účastníkom vysvetlite, že využijeme tzv. „parkovisko“, ktoré nám pomôže pracovať efektívnejšie.
  2. Na hornú časť online tabule napíšte veľké písmeno „P“. Vysvetlite, že vždy, keď zaznie otázka alebo komentár, ktoré sa priamo netýkajú témy stretnutia, zapíšete ich na „post-it“ lístok a umiestnite ho do tejto sekcie. Povedzte účastníkom, že aj oni sem môžu kedykoľvek pridávať otázky alebo poznámky.
  3. Používajte „parkovisko“ počas celého trvania stretnutia/workshopu.
  4. Nezabudnite si vyhradiť dostatok času pred koncom stretnutia /workshopu, aby ste so skupinou mohli reagovať na „odparkované“ otázky a poznámky. Ak zostanú nejaké otázky nezodpovedané, uistite sa, že sa na nezabudne a vy alebo niektorý iný člen skupiny sa nimi bude zaoberať.

Tipy a triky

  • Ak nepoužívate online tabuľu, odporúčame ako „parkovisko“ využiť online nástroje na spoluprácu ako napr. Google Docs.
  • Môžete dokonca vytvoriť „parkovisko“ vo forme dokumentu alebo zdieľanej tabule, ktorú môžete využiť aj mimo workshopu. Je to skvelý nástroj pre asynchrónne tímy fungujúce v rôznych časových pásmach.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email