Prihlasovanie a odhlasovanie

Záver, Otvorenie

Spolupráca, Skupinové záväzky, Vnútorná otvorenosť tímu

Komunikácia, Vyhodnocovanie, Sebaspoznávanie

Do 15 minút, Do 30 minút, Do 60 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Prihlasovanie alebo odhlasovanie je jednoduchý spôsob ako môžu tímy symbolicky a spoločne otvoriť alebo uzavrieť nejaký proces. Prihlasovanie a odhlasovanie vedie všetkých členov skupiny k tomu, aby boli duchom prítomní, aby ich ostatní vnímali, a aby dokázali vyjadriť svoje myšlienky alebo pocity. Zatiaľ čo prihlasovanie kladie dôraz na prítomnosť, sústredenie a spolupatričnosť so skupinou, pri odhlasovaní ide najmä o reflexiu a symbolické ukončenie.

Pomôcky, ktoré potrebujete

Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory.

Postup

  1. Prihlasovanie. Požiadajte každého člena skupiny, aby prezradili jednu vec, s ktorou sa na stretnutie „prihlasujú“. Môže to byť pocit, spomienka na predošlý deň, postoj, ktorý na stretnutie prinášajú, alebo aj niečo hravé ako napr. „zviera, ktoré symbolizuje moju dnešnú náladu“. Znenie otázky, ktorou sa účastníkov opýtate na to, s čím sa „prihlasujú“, zvoľte podľa zloženia skupiny a cieľa programu.
  2. Účastníci sa postupne „prihlasujú“ buď v určitom poradí alebo náhodne. „Prihlasovanie“ sa končí keď sa každý účastník raz vyjadril.
  3. Odhlasovanie: Požiadajte každého člena skupiny, aby prezradili jednu vec, s ktorou sa „odhlasuje“. Môže to byť napr. pocit, spomienka, skúsenosť, alebo najdôležitejšia informácia, ktorú si zo stretnutia odnáša. Znenie otázky, ktorou sa účastníkov opýtate na to, s čím sa „odhlasujú“, zvoľte podľa zloženia skupiny a cieľa programu.
  4. Účastníci postupne „odhlasujú“ buď v určitom poradí alebo náhodne. „Odhlasovanie“ sa končí keď sa každý účastník raz vyjadril.
  5. Požiadajte každého člena skupiny, aby si o sebe pripravil tri zaujímavé „fakty“, pričom dva z nich musia byť vymyslené. Môže to byť čokoľvek, napríklad miesto, kde žili, koníčkov, ktoré (ne)majú či slávnych osobností, s ktorými sa (ne)stretli, a pod.

Tipy a triky

  • Požiadajte účastníkov, aby sa „prihlasovali“ a „odhlasovali“ v poradí, v akom sa objavujú na obrazovke videokonferenčnej aplikácie – napr. začnite s prvým účastníkom vľavo hore a pokračujte smerom vpravo.
  • Alternatívnou možnosťou je, že účastníkov k „prihláseniu“ a „odhláseniu“ vyzve facilitátor/ka, no v tomto prípade je potrebné zabezpečiť, aby sa k slovu dostali všetci účastníci.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email