Tržnica „na diaľku“

Energizér/Rozcvička, Zábava

Brainstorming, Teambuilding

Komunikácia, Kreativita, Improvizačná hra

Do 15 minút, Do 30 minút, Do 60 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Pomôžte svojmu tímu zapracovať na komunikačných a prezentačných zručnostiach pomocou tejto zábavnej improvizačnej aktivity, ktorá je skvelá pre virtuálne stretnutia aj pre tímy pracujúce na diaľku.

Pomôcky, ktoré potrebujete

  • Vyberte si nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory podľa vlastného výberu.
  • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.

Postup

  1. Pred stretnutím si pripravte prezentáciu pozostávajúcu z obrázkov zvláštnych a úžasných predmetov. Dbajte na to, aby ich nik z účastníkov vopred nevidel. Budete potrebovať aspoň desať obrázkov, no najmä v prípade veľkých skupín odporúčame pripraviť si ich viac. Zdieľajte ich na obrazovke s ostatnými  účastníkmi.
  2. Nájdite dobrovoľníka/čku alebo vyberte niekoho z účastníkov, kto pôjde prvý. Povedzte účastníkom, že ich úlohou je ponúkať akýkoľvek predmet, ktorý uvidia na slajde, ostatným v skupine.  Cieľom je daný predmet opísať, hovoriť o jeho vlastnostiach a výhodách, jednoducho ho „predať“.
  3. Načasujte to tak, že účastníci majú na „ponúkanie“ predmetu vždy 30 sekúnd. Udržiavajte tempo aktivity tým, že budete snímky striedať a vždy, keď to budete považovať za vhodné, nominujete na „ponúkanie“ ďalšiu osobu. Nielen že vám to pomôže udržať pozornosť účastníkov, ale zároveň tým zvýšite energickosť celého cvičenia.
  4. Keď sa pri improvizácii vystriedajú všetci účastníci, zatlieskajte im a vyberte najlepšieho „ponúkajúceho“, ktorému zatlieskajte aj osobitne.

Tipy a triky

  • Toto cvičenie môžno ľahko prispôsobiť konkrétnym potrebám skupiny.
  • Ak sa chcete viac orientovať na produktovú stránku, vyberte pre hru obrázky znázorňujúce potenciálne budúce vlastnosti nápadov, na ktorých ste v predchádzajúcej časti stretnutia pracovali.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email