Hra Scavenger Hunt vo virtuálnom prostredí

Akcia, Energizér/Rozcvička, Zábava, Spoznávanie

Spolupráca, Rozhodovanie, Prioritizácia v rámci skupiny, Riešenie problémov, Teambuilding, Tímová práca

Komunikácia, Líderstvo a jeho rozvoj, Multi-tasking

Do 30 minút, Do 60 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb, Viac ako 30 osôb

Pokročilý

Hraničná

Úvod

Ako dieťa ste sa možno počas teplých letných dní hrali podobné hry. V rámci tejto metódy „na diaľku“ sa pokúsime dosiahnuť zábavné ale i tímové aspekty hry typu Scavenger Hunt v online prostredí.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory, ktorý umožňuje priraďovanie účastníkov do osobitných virtuálnych miestností (tzv. breakout rooms).
 • Vyberte si vhodný nástroj umožňujúci spoluprácu v online prostredí, napr. Google Docs alebo online tabuľu.
 • Voliteľné: funkcionalita umožňujúca online hlasovanie (napr. Mural).

Postup

 1. Pripravte si zoznam vecí, ktoré majú účastníci nájsť v online priestore. Zoznam môže obsahovať výlučne zábavné veci, ako napr. GIF súbory alebo YouTube videá súvisiace so zadanou témou, alebo ho môžete prispôsobiť potrebám svojej organizácie resp. tímu. Napríklad ak sa venujete dizajn sprintu, dajte účastníkom za úlohu nájsť príklady webových aplikácií s výborným prihlasovacím tokom alebo verejné API s dobrou dokumentáciou.

Nižšie uvádzame niektoré veci, ktoré môžete do svojho zoznamu zaradiť:

  • Nájdite pesničku, ktorá bola najpopulárnejšia v roku narodenia každého člena vášho tímu a nájdite jej videoklip na YouTube.
  • Vytvorte názov vašej organizácie tak, že každý člen vášho tímu vytvorí jedno jeho písmeno pomocou fotografie. (Účastníci môžu dané písmeno znázorniť pomocou svojho tela, odfotiť predmety na svojom stole, a pod.).
  • Nájdite GIF, mém, instagramového influencera hudobné video a vtipný účet na Twitteri, ktoré najlepšie vystihujú vaše firemné/tímové hodnoty.
  • Nájdite na IMDB stránku herca/herečky pochádzajúcich z rodného mesta každého člena vašej skupiny.
  • Bonusové body získate, ak ich (hercov z bodu d) dokážete spojiť s Kevinom Baconom v šiestich (alebo menej než 6) stupňoch a pripojíte GIF, ktorý ich zobrazuje!
  • Nájdite na Google Maps stredné školy alebo univerzity, ktoré navštevovali jednotliví členovia vašej skupiny, a spravte snímok obrazovky.
  • Nájdite obrázok celebrity, ktorá sa podobá na niektorého člena vašej skupiny. Spravte tak pre každého člena tímu.
  • Každá osoba má u seba doma nájsť jednu ingredienciu (a odfotiť ju) tak, aby ste spolu mali všetky ingrediencie potrebné na vybraný koláč. Výber koláča je na skupine, ale platí, že čím zložitejší alebo zaujímavejší koláč, tým lepšie.
  • Každý člen skupiny musí zreprodukovať nejaký slávny obraz pomocou predmetov, ktoré majú doma. Bonusové body získate za zahrnutie členov rodiny, detí alebo domácich zvierat.

 

 1. Rozdeľte účastníkov do skupín. V prípade, ak pracujete s malým tímom ľudí, môžete ich nechať spolu. Ak používate aplikáciu Zoom, rozdeľte účastníkov do osobitných virtuálnych miestností, alebo nechajte každú skupinu vytvoriť si pre túto aktivitu osobitný hovor. Skupiny budú na zhromažďovanie určených predmetov používať vhodný nástroj umožňujúci spoluprácu v online prostredí, napr. Google Docs alebo online tabuľu.
 2. Nastavte časovač a povedzte účastníkom, aby začali pracovať. Ak niektorý tím skončí skôr, vráti sa do „hlavnej miestnosti“ a oznámi to. Dĺžka aktivity bude záležať od zoznamu, ktorý si pripravíte, no odporúčané trvanie je pribl. 20 minút.
 3. Keď sa skupina opäť spojí, zhrňte a vyhodnoťte celú aktivitu. Požiadajte všetky tímy, aby svoje „zozbierané veci“ pridali do spoločného dokumentu v Google Docs alebo,  najlepšie, aby ich zdieľali prostredníctvom online tabule a predstavili ich ostatným. Časovo to naplánujte tak, aby mal každý tím na prezentáciu 3 minúty.
 4. Hru môžete vyhodnotiť tak, že spočítajte body za jednotlivé predmety a necháte o víťaznom tíme rozhodnúť moderátora aktivity, alebo necháte hlasovať jednotlivé tímy za niektorú zo „zbierok“ (pričom tímy nemôžu hlasovať za vlastnú kolekciu predmetov). Hlasovanie môže prebiehať pomocou hlasovacích nástrojov ako je napr. Mural, prípadne požiadajte účastníkov, aby k svojmu favoritovi pridali komentár.

Tipy a triky

 • Zoznam vecí, ktoré majú hráči zhromaždiť, možno modifikovať a obmedziť podľa toho, koľko času chcete tejto hre venovať. Zároveň však platí, že pri dlhom zozname vecí, ktoré nie sú bežné alebo ľahko lokalizovateľné, sa môže tím lepšie naučiť spolupracovať a prioritizovať.
 • Požiadajte všetky tímy, aby svoje  „zozbierané veci“ dokumentovali pomocou vhodného nástroja umožňujúceho spoluprácu v online prostredí, ako je napr. Google Docs alebo online tabuľa.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email