Čmárajme si spolu

Energizér/Rozcvička, Zábava, Otvorenie

Spolupráca, Tímová práca

Kreativita

Do 15 minút, Do 30 minút, Do 60 minút, 60 – 120 minút, Viac ako 120 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Vytvárajte spolu bláznivé, zaujímavé a často aj vtipné pohľadnice a budujte tak kreativitu a sebadôveru skupiny.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.

Postup

 1. Vytvorte post-it lístok pre každého účastníka a všetky lístky usporiadajte do kruhu tak, aby pod menom účastníka ostal priestor na obrázok. Ak je to možné, rozdeľte účastníkov na skupiny po piatich členoch.
 2. Predstavte aktivitu účastníkom: Teraz si budeme pár minút spolu tvoriť. Prevediem vás sledom jednoduchých úloh. Prosím robte presne to, čo vám poviem – a najmä v posledných dvoch krokoch nerobte nič iné ako to, čo vám poviem.
 3. V prvom kroku povedzte účastníkom, aby nakreslili svoj obrázok a vložili ho pod kartičku so svojím menom na tabuli. V nasledujúcich krokoch účastníci vždy posunú svoj obrázok osobe, ktorej meno sa nachádza v kruhu vedľa nich:
  • Nakreslite nejaký tvar a posuňte ho osobe naľavo od vás (alebo napravo – vyberte si jeden smer)
  • Vytvorte niečo z tvaru, ktorý ste dostali od suseda (môže to byť čokoľvek – predmet, osoba alebo zviera). Posuňte obrázok.
  • Doplňte kontext do obrázka, ktorý ste dostali od suseda. Posuňte obrázok.
  • Doplňte do obrázka, ktorý ste dostali, akčný alebo dramatický prvok, ale nepoužite pri tom text (ten bude náplňou ďalšieho kroku)! Posuňte obrázok.
  • Doplňte text.

Tipy a triky

 • Pri moderovaní skupinovej diskusie sa odporúča, aby účastníci využívali neverbálne spôsoby prihlásenia sa do diskusie. Môže to byť napr. pomocou nástrojov ako sú neverbálne nástroje na poskytnutie spätnej väzby na Zoome, emotikonov, alebo sa účastníci môžu jednoducho prihlásiť a moderátor ich následne vyzve k tomu, aby sa vyjadrili.
 • Ak nepoužívate online nástroj typu tabule, odporúčame využiť na umiestnenie a posúvanie obrázkov a na vytvorenie nadpisov s menami účastníkov, pod ktoré umiestnia svoje obrázky,  niektorý z nástrojov umožňujúcich zdieľanie a spoluprácu, ako je napr. Google Docs.

Úspešné ukončenie cvičenia

Budovanie dôvery vo vlastnú kreativitu; spolupráca bez námahy; budovanie kapacity a schopnosti spolupracovať v rámci skupiny.

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email