„How-Now-Wow“ matica

Akcia, Záver, Otvorenie

Brainstorming, Gamestorming, Prioritizácia v rámci skupiny, Tvorba nápadov, Vízia

Celková situácia, Kreativita, Vyhodnocovanie

Do 15 minút, Do 30 minút, Do 60 minút

6-15 osôb, 16-30 osôb

Začiatočník

Bezpečná

Úvod

Ľudia, ktorí chcú prichádzať s novými nápadmi, premýšľajú inak, nekonvenčne najmä vo fáze brainstormingu alebo v tzv. divergentnej fáze. Keď však dôjde na fázu konvergencie, ľudia majú tendenciu vyberať si nápady, ktoré sú im najviac známe. Tento jav sa nazýva „kreatívny paradox“ alebo „creadox“.

Matica How-Now-Wow  je nástroj na výber nápadov, ktorý dokáže prelomiť „creadox“ tým, že ľudí núti každý nápad posudzovať na základe dvoch parametrov.

Táto hra prirodzene nadväzuje na fázu tvorby kreatívnych nápadov a pomáha účastníkom rozhodnúť sa, s ktorými nápadmi budú ďalej pracovať.

Pomôcky, ktoré potrebujete

 • Vyberte si nástroj umožňujúci videokonferenčné hovory podľa vlastného výberu.
 • Vyberte si online nástroj typu tabule, ktorý umožňuje pracovať s veľkým plátnom a má možnosť priblíženia resp. zväčšenia.

Postup

1.Príprava. Nakreslite maticu 2 x 2 tak, ako to uvádzame nižšie. Os X predstavuje originálnosť nápadu a os Y znázorňuje náročnosť jeho implementácie.

Jednotlivé kvadranty označte nasledovne:

 • Teraz (Now) / modré nápady – Normálne nápady, ktoré sú ľahko realizovateľné. Zvyčajne ide o ľahko dostupné riešenia vypĺňajúce medzery v existujúcich procesoch. Spravidla vedú k nárastu benefitov.
 • Ako (How) / žlté nápady – Originálne nápady, ktoré sa však nedajú uskutočniť. Z hľadiska dopadu ide o prelomové nápady, no pri súčasných technologických a rozpočtových obmedzeniach je momentálne absolútne nemožné ich realizovať.
 • Wow (Wow) / zelené nápady – Originálne a ľahko realizovateľné nápady. Sú to nápady, ktoré majú potenciál zmeniť celý projekt, a ktoré je pritom možné realizovať aj v rámci súčasnej reality.

2. Postup:

 1. Spíšte zoznam nápadov, ktoré vznikli počas fázy kreatívneho generovania nápadov a našli si cestu na online tabuľu.
 2. Dajte každému z hráčov 3 nálepky z každej farby – j. 3 modré, 3 žlté a 3 zelené bodky. Zvyčajne sa v tejto aktivite pracuje s 9 nálepkami na osobu, no ak si to vyžaduje časová alokácia alebo počet vygenerovaných nápadov, počet hlasov si môžete prispôsobiť (znížiť/zvýšiť).
 3. Požiadajte všetkých hráčov, aby sa na návrhy pozreli podrobnejšie a zahlasovali za 3 najlepšie nápady v každej kategórii. Urobia tak pomocou farebných bodiek, ktoré umiestnia pred nápady, ktorým chcú dať svoj hlas.
 4. Pre potreby kategorizácie nápadov zrátajte počet bodiek pod každým nápadom. Najvyšší počet bodiek určitej farby radí daný nápad k dominujúcej farbe.
 5. V prípade rovnosti hlasov:
  • Ak je počet modrých a zelených hlasov rovnaký, nápad je modrý.
  • Ak je počet žltých a zelených hlasov rovnaký, nápad je zelený.
 1. Vo výsledku získate zásobník „zelených“ nápadov v kategórii Teraz (Now), ktoré môžete ďalej rozvíjať. Nezabudnite však zozbierať aj ľahko dostupné „modré“ nápady, ktoré je možné implementovať okamžite, ako aj „žlté“ nápady, ktoré môžete využiť v budúcnosti.

Tipy a triky

 • Ak nepoužívate online tabuľu, odporúčame použiť nástroje umožňujúce spoluprácu účastníkov, ako napr. Google Docs, ktoré vám dovolia zaradiť informácie týkajúce sa jednotlivých krokov do samostatných sekcií. Vyzvite všetkých účastníkov, aby sa zapojili do tvorby dokumentu, ale veľmi jasne stanovte pravidlá a práva týkajúce sa jeho editovania.
 • Pre hlasovanie využite hlasovacie funkcie dostupné v mnohých online nástrojoch (ako je napr. Mural’s voting session). Podobne, ak chcete zrátať podporné hlasy pre jednotlivé návrhy, môžete tiež účastníkov požiadať, aby v rámci Google Docs pridávali svoje komentáre, alebo aby jednotlivým návrhom na platforme Slack dávali emotikon typu „palec hore“, a pod.

Úspešné ukončenie cvičenia

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email