Αυτοαξιολόγηση ομάδας

Απολογισμός, Γνωριμία, Review

Συνεργασία, Καθορισμός στόχων, Αξιολόγηση ομάδας, Ομάδα – Δημιουργία, Ομάδα – Εργασια

Επικοινωνία, Αξιολόγηση

Μέχρι 15 λ.

Περισσότερα από 30 άτομα

Προχωρημένος

Προχωρημένο

Εισαγωγή

Πρόκειται για μια δομημένη διαδικασία σχεδιασμένη ώστε να μπορούν οι ομάδες να μελετήσουν τον τρόπο που δουλεύουν. Η στενή δομή βοηθά τα μέλη μιας ομάδας να μιλήσουν ανοιχτά και ειλικρινά κατά την αξιολόγησή τους. Μετά από ατομική συζήτηση η ομάδα ετοιμάζει ένα συλλογικό χάρτη που μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για περαιτέρω συζητήσεις και ενέργειες. Η αξιολόγηση βασίζεται σε έξι διαστάσεις. Καθεμιά παροτρύνει την ομάδα να σκεφτεί και να αναλύσει ένα διαφορετικό και σημαντικό στοιχείο της συμπεριφοράς τους.

 

Η ομάδα σας είναι ένα σύστημα. Είναι πολύπλοκη με πολλά και αλληλοσυνδεόμενα μέρη. Μας αρέσει να δανειζόμαστε τον όρο Λειτουργικό Σύστημα (OS) από την πληροφορική για να παραπέμψουμε σε ένα πολύπλοκο σύστημα που βοηθά τους ανθρώπους να δουλέψουν και το οποίο βελτιώνεται με τον καιρό με διαρκείς, μικρές επαναλήψεις.

Αυτή η ημερίδα είναι μια σημαντική αφετηρία για οποιαδήποτε ομάδα θέλει να βελτιώσει το OS της και να εξελίξει τον τρόπο που δουλεύει. Οι περισσότερες ομάδες εργάζονται και αναπτύσσονται οργανικά. Λίγη προσοχή δίνεται στο σχεδιασμό της μεθόδου εργασίας, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στις δυσνόητες παραδοσιακές έννοιες της ιεραρχίας.

Αφιερώνοντας χρόνο στην αυτοαξιολόγηση η ομάδα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια ζητήματα που είναι ασαφή και να τα κάνει σαφή. Μόνο αφού αποσαφηνιστούν μπορεί μια ομάδα να τα συζητήσει και να τα αλλάξει.

Απαραίτητα εργαλεία (τι χρειάζεστε)

 • Διαλέξτε ένα εργαλείο τηλεδιάσκεψης της επιλογής σας.
 • Διαλέξτε ένα διαδικτυακό ασπροπίνακα που επιτρέπει τη χρήση μεγάλου καμβά και διαθέτει λειτουργία ζουμ.

Βήματα

 1. Αυτή η ημερίδα χρησιμοποιεί 6 διαστάσεις για να πλαισιώσει τη σκέψη και τη συζήτηση. Καταγράψτε τις και παρουσιάστε τις σε μια οθόνη για να τις αντιγράψει η ομάδα.
 • Σχέσεις & Περιβάλλον Ομάδας
 • Πληροφορίες & Λήψη Αποφάσεων
 • Ευθύνη & Ανάληψη Ευθυνών
 • Εκμάθηση & Ατομικός Σκοπός
 • Συλλογικός Σκοπός
 • Κέρδος & Παραγωγικότητα

Σχεδιάστε πέντε οριζόντιες γραμμές, χωρίστε τις σε έξι ίσα τμήματα και ονομάστε κάθε τμήμα με μία διάσταση.

 1. Τώρα, δώστε στους συμμετέχοντες 30 λεπτά για να σκεφτούν σιωπηλά αυτές τις διαστάσεις. Πρέπει να γράψουν μεμονωμένα φράσεις που ισχύουν για κάθε διάσταση. Θα πρέπει να συμπληρώνουν τη φράση: Ως ομάδα εμείς… (θα κάνουν ζουμ και θα τις προσθέτουν ως post-it)

Κάποιες θα είναι θετικές ή τιμητικές, άλλες θα είναι επικριτικές ή θα προσανατολίζονται στην εξέλιξη. Ζητήστε στους συμμετέχοντες να τακτοποιήσουν τις φράσεις τους. Αυτές που αφορούν την εξέλιξη θα μπουν αριστερά και αυτές που είναι πιο τιμητικές δεξιά.

Σημειώσεις για τον συντονιστή: Η ημερίδα δεν έχει σκοπό να κατηγορηθούν κάποιοι για τις επιδόσεις της ομάδας. Όταν σκεφτόμαστε και αναλύουμε την ομάδα, μιλάμε για την ομάδα ως σύνολο, ως οργανισμό.

 1. Σχεδιάστε στον ασπροπίνακα μια μεγαλύτερη εκδοχή των 6 τμημάτων που δουλέψατε. Στόχος αυτού του βήματος είναι να μπουν όλες οι φράσεις μαζί για να δείτε πού συμφωνεί και πού διαφωνεί η ομάδα ως προς τις 6 διαστάσεις.

Ζητήστε σε καθένα από τα μέλη να μοιραστούν δύο ή τρία post-it από κάθε διάσταση. Θα πρέπει να διαβάσουν δυνατά τι έχουν γράψει. Σε αυτό το σημείο δε χρειάζονται επιπλέον εξηγήσεις ή δικαιολογίες.

Θα πρέπει να βάλουν και πάλι τις φράσεις που αφορούν την εξέλιξη αριστερά και τις τιμητικές δεξιά.

 1. Στόχος αυτού του βήματος είναι να μειωθούν οι φράσεις και να αφαιρεθούν οι επαναλήψεις.

Ζητήστε σε κάποιον από την ομάδα να ομαδοποιήσει σιωπηλά τις φράσεις. Όταν πιστεύει ότι τελείωσε ρωτήστε την ομάδα αν επιθυμεί κάποιος να αλλάξει την ομαδοποίηση. Αν ναι, ζητήστε του να κάνει αλλαγές.

Επαναλάβετέ το ώσπου να μην έχει κανείς αντίρρηση. Μπορεί να χρειαστούν μερικοί γύροι, αλλά τελικά θα φτάσετε σε μια επιλογή φράσεων με τις οποίες δε διαφωνεί κανείς. Θα είναι μια συναινετική ομαδική απόφαση.

 1. Στόχος αυτού του βήματος είναι να δείτε με ποιες φράσεις συμφωνεί η ομάδα. Αυτό θα γίνει μέσω ψηφοφορίας.

Ζητήστε στα μέλη της ομάδας να κοιτάξουν τις ομαδοποιημένες φράσεις. Θα πρέπει να βάλουν μια βούλα στις φράσεις που θεωρούν ότι είναι σημαντικές για την ομάδα. Αυτά που πιστεύουν ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν, να αλλάξουν ή να τιμηθούν. Δεν υπάρχει περιορισμός στις βούλες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

Αφού ψηφίσουν όλοι κοιτάξτε τον πίνακα. Το εύρος, η πυκνότητα και η συχνότητα των βουλών θα σας δώσει μια άμεση ιδέα του τι θεωρεί η ομάδα σημαντικό.

 1. Στόχος αυτού του τελευταίου βήματος είναι να σκεφτείτε τα επόμενα βήματα!

Τώρα είναι η ώρα της ομαδικής συζήτησης. Η ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει με αυτές τις πληροφορίες. Ορίστε μερικές προτάσεις:

 • Τιμήστε επισήμως τις θετικές φράσεις με κάποιον τρόπο.
 • Οργανώστε έξι συνεδρίες συζήτησης για τις επόμενες εβδομάδες, καθεμιά από τις οποίες θα επικεντρώνεται σε μία φράση που αφορά την εξέλιξη από κάποια διάσταση.
 • Παρουσιάστε το κείμενο σε μια άλλη ομάδα ή σε όλη την εταιρεία σε μια συνάντηση απαρτίας ή σε κάποια συνάντηση την ώρα του μεσημεριανού.
 • Διοργανώστε την ημερίδα «Προγραμματισμός του OS της Ομάδας» την επόμενη βδομάδα για να ξανασχεδιάσετε το λειτουργικό σύστημα της ομάδας σας πολύ προσεκτικά.

Σημειώσεις για τον συντονιστή: Η δυνατότητα επεξεργασίας και η συνεργασία είναι πολύ σημαντικά για την επιτυχία του παρόντος. Οι πληροφορίες και οι σκέψεις ανήκουν στην ομάδα. Είναι πλέον ευθύνη της ομάδας να κάνει τις αλλαγές.

Κόλπα & Συμβουλές

 • Κατά το συντονισμό της ομαδικής συζήτησης προτείνουμε στους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν μη λεκτικά μέσα για να υποδεικνύουν ότι επιθυμούν να μιλήσουν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως οι μη λεκτικές επιλογές πληροφόρησης του Zoom, ένα εικονίδιο αντίδρασης ή απλώς να ζητήσετε στους συμμετέχοντες να σηκώνουν το χέρι τους. Στη συνέχεια, ο συντονιστής μπορεί να δώσει το λόγο σε αυτόν που επιθυμεί να μιλήσει.
 • Στο πέμπτο βήμα, χρησιμοποιείστε εργαλεία όπως η ψηφοφορία του Mural. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σχόλια στο Google Docs ή να ζητήσετε στους συμμετέχοντες να προσθέσουν ένα εικονίδιο ανορθωμένου αντίχειρα δίπλα σε μια ιδέα στο Slack, για να συγκεντρώσετε ψήφους όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία.

 

Πότε θα ολοκληρωθεί επιτυχώς η άσκηση; Ποιο είναι το αποτέλεσμά της;

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email