Επίλυση συγκρούσεων

Δράση, Απολογισμός, Γνωριμία

Συλλογή feedback, Επίλυση διαφωνιών, Discuss challenges, Αξιολόγηση ομάδας, Ανοιχτή επικοινωνία εντός ομάδων, Επίλυση προβλημάτων, Παροχή feedback, Ομάδα – Εργασια

Ενεργητική ακοή, Επικοινωνία, Ενσυναίσθηση, Ενδοσκόπηση, Καλλιέργεια ηγετικής ικανότητας, Αυτοκριτική

Μέχρι 60-120 λ.

6 με 15 άτομα, 16 με 30 άτομα, Περισσότερα από 30 άτομα

Προχωρημένος

Προχωρημένο

Εισαγωγή

Πρόκειται για εργασία κατά την οποία η ομάδα πρέπει να αναλογιστεί παλιές συγκρούσεις και να τις χρησιμοποιήσει ώστε να καταρτίσει οδηγίες με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων. Η άσκηση χρησιμοποιεί το μοντέλο επίλυσης συγκρούσεων Thomas-Killman για τη δημιουργία πλαισίου με στόχο το γόνιμο διάλογο. Χρησιμοποιείστε το για να ξεκινήσετε με την ομάδα σας μια συζήτηση περί συγκρούσεων.

Σκεφτείτε ως ομάδα παλιές συγκρούσεις και χρησιμοποιείστε τες για να καταρτίσετε οδηγίες για την αποτελεσματική επίλυσή τους.

Απαραίτητα εργαλεία (τι χρειάζεστε)

 • Διαλέξτε ένα εργαλείο τηλεδιάσκεψης της επιλογής σας.
 • Χαρτί και στυλό.

 

Βήματα

 

 1. Ζητήστε στους συμμετέχοντες να σκεφτούν ομαδικές συγκρούσεις που έχουν βιώσει. Αυτές μπορεί να αφορούν την εν λόγω ομάδα ή όχι, ή την εν λόγω εταιρεία ή όχι.

Θα πρέπει να το κάνουν ατομικά και να αναφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερες συγκρούσεις. Μπορούν να ανατρέξουν και στο παρελθόν αν χρειαστεί. Τις σημειώνουν στα σημειωματάριά τους.

Σημείωση για τον συντονιστή: αν αναφέρουν παραδείγματα εκτός της ομάδας, παροτρύνετέ τους να μην αναφέρουν ονόματα όταν περιγράφουν τις συγκρούσεις για να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα.

 1. Βάσει των συγκρούσεων που έχουν καταγράψει, ζητήστε τους να τις βαθμολογήσουν από το ένα ως το τρία.
 • 1 = Σύγκρουση που αντιμετώπισα καλά
 • 2 = Σύγκρουση που αντιμετώπισα μέτρια
 • 3 = Σύγκρουση που αντιμετώπισα άσχημα
 1. Παρουσιάστε στην ομάδα το μοντέλο διαχείρισης συγκρούσεων Thomas-Killman. Για διευκόλυνση της περιγραφής μπορείτε να δείξετε ένα βίντεο ή να χρησιμοποιήσετε δικά σας ή διαδικτυακά υλικά.

Ζητήστε στους συμμετέχοντες να σκεφτούν ατομικά και στη συνέχεια να συζητήσουν σε ζευγάρια ή σε τριάδες βασισμένοι στις παρακάτω ερωτήσεις.

 • Ποιες αντιδράσεις εκφράστηκαν κατά τις συγκρούσεις που ανέφερα;
 • Ποιες συμπεριφορές και ενέργειες ήταν αποτελεσματικές κατά την επίλυση των συγκρούσεων;
 • Ποιες συμπεριφορές και ενέργειες δεν ήταν αποτελεσματικές κατά την επίλυση των συγκρούσεων;
 1. Μετά από τη συζήτηση σε μικρότερες ομάδες, ζητήστε σε κάθε συμμετέχοντα να σκεφτεί 2-3 οδηγίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκρούσεων που πιστεύει ότι πρέπει να ακολουθήσει στο εξής η ομάδα.

Ζητήστε σε όλους να μοιραστούν τις οδηγίες τους με την ομάδα και να συμφωνήσουν σε αυτές που θα ακολουθούσαν όλοι με χαρά.

Καταγράψτε τις οδηγίες και κοινοποιήστε τις ψηφιακά.

 

Κόλπα & Συμβουλές

 • Χρησιμοποιήστε εργαλεία ψηφοφορίας όπως του Mural κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σχόλια στο Google Docs ή να ζητήσετε στους συμμετέχοντες να προσθέσουν ένα εικονίδιο ανεβασμένου αντίχειρα δίπλα σε μια ιδέα στο Slack, για να συγκεντρώσετε ψήφους όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα εργαλεία.

Πότε θα ολοκληρωθεί επιτυχώς η άσκηση; Ποιο είναι το αποτέλεσμά της;

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email