Περίπατος για καταιγισμό ιδεών

Τόνωση / Προθέρμανση, Έναρξη

Brainstorming, Προσδιορισμός προθέσεων, Ιδεασμός & παραγωγή ιδεών, Αρχές «απελευθερωτικών δομών», Επίλυση προβλημάτων, Όραμα

Πλήρης εικόνα, Δημιουργικότητα / δημιουργία, Ανακαίνιση, Ενδοσκόπηση

Μέχρι 15 λ.

6 με 15 άτομα, 16 με 30 άτομα, Περισσότερα από 30 άτομα

Αρχάριος

Ασφαλές

Εισαγωγή

Αυτή η φιλική προς τους εσωστρεφείς τεχνική καταιγισμού ιδεών βοηθά ομάδες οποιουδήποτε μεγέθους να παραγάγουν ιδέες και να βασιστούν στις ιδέες των άλλων σε ένα σιωπηλό αλλά δυναμικό περιβάλλον. Επειδή οι συμμετέχοντες κινούνται, η άσκηση είναι ιδανική για να ξεκινήσετε μια ολοήμερη συνάντηση ή για να ανανεώσετε την ενέργεια της ομάδας μετά το μεσημεριανό.

Απαραίτητα εργαλεία (τι χρειάζεστε)

  • Διαλέξτε ένα εργαλείο τηλεδιάσκεψης, ιδανικά ένα που να σας επιτρέπει να δημιουργείτε ξεχωριστά δωμάτια.
  • Διαλέξτε ένα διαδικτυακό ασπροπίνακα που να επιτρέπει τη χρήση μεγάλου καμβά και να διαθέτει λειτουργία ζουμ.

Βήματα

  1. Ανάλογα με το στόχο του καταιγισμού ιδεών, γράψτε είτε ένα θέμα είτε μια ερώτηση σε ένα σημείο του πίνακα και διασκορπίστε τα όπως θα κάνατε στους τοίχους μιας αίθουσας.
  2. Χρονομετρήστε 3-15 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας και την πολυπλοκότητα του θέματος. Καλό είναι κάθε συμμετέχων να ζουμάρει, να επισκέπτεται κάθε τμήμα και να προσθέτει τις ιδέες του.
  3. Κοιτάζουν σιωπηλά τον πίνακα και μοιράζονται τις ιδέες τους για τα θέματα/ ερωτήσεις καταγράφοντάς τες στα αντίστοιχα τμήματα. Θυμίστε στους συμμετέχοντες να ακολουθήσουν μια προσέγγιση κατά την οποία θα βασίζονται στην ιδέα κάποιου άλλου και θα την εξελίσσουν ώστε να την κάνουν να πετύχει, αντί απλώς να αναφέρουν αδυναμίες ή αδιέξοδα.
  4. Μετά το τέλος του χρόνου μπορείτε να ενημερώσετε είτε όλη την ομάδα μαζί είτε να χωρίσετε την ομάδα σε υποομάδες που δούλεψαν σε διαφορετικά τμήματα/ θέματα/ ερωτήσεις και στη συνέχεια να μοιραστείτε τα αποτελέσματα με όλους.

 

Κόλπα & Συμβουλές

  • Για να πάρετε μεγαλύτερο εύρος ιδεών μπορείτε να τροποποιήσετε το θέμα/ ερώτημα σε κάθε τμήμα.
  • Πριν από κάθε άσκηση καταιγισμού ιδεών να υπενθυμίζετε στους συμμετέχοντες ότι «Οι καλές ιδέες προέρχονται από κακές ιδέες αρκεί να υπάρχουν αρκετές». (Seth Godin).
  • Δημιουργήστε ξεχωριστά δωμάτια ώστε να μπορέσει κάθε υποομάδα να δουλέψει στο αντικείμενό της. Αν δε διαθέτετε ξεχωριστές συνεδρίες, κρατήστε τους όλους στον κυρίως χώρο, αλλά ζητήστε στα ζευγάρια και στις υποομάδες να επικοινωνούν μέσω προσωπικών μηνυμάτων ή σε μικρές ομάδες στο Slack.

 

Πότε θα ολοκληρωθεί επιτυχώς η άσκηση; Ποιο είναι το αποτέλεσμά της;

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email