Συνεδρία ομαδικού καμβά

Απολογισμός, Γνωριμία, Έναρξη

Επίλυση διαφωνιών, Επίλυση προβλημάτων, Παροχή feedback, Ομάδα – ευθυγράμμιση, Ομάδα – Δημιουργία, Ομάδα – Εργασια

Πλήρης εικόνα, Αξιολόγηση

Μέχρι 60-120 λ., Μεγαλύτερη των 120 λ.

6 με 15 άτομα

Προχωρημένος

Ασφαλές

Εισαγωγή

Ο Ομαδικός Καμβάς είναι ένα στρατηγικό πλαίσιο που φέρνει σε συνεννόηση τα μέλη της ομάδας. Σκοπός του είναι ο ορισμός κοινής πορείας στην ομάδα, η αύξηση της συνοχής και των επιδόσεων και η δημιουργία παραγωγικής ομαδικής κουλτούρας. Ο ομαδικός καμβάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αρκετούς λόγους:

 

 • Δημιουργία ομάδας.
 • Αποσαφήνιση στόχων και έλεγχος της συνολικής απόδοσης της ομάδας (π.χ. όταν αισθάνεσθε ότι κολλήσατε σαν ομάδα ή όταν πρέπει να κάνετε πολλά).
 • Διεύρυνση και είσοδος νέων μελών στην ομάδα.
 • Γενικές συνεδρίες συντονισμού (προτείνονται κάθε 2-3 μήνες).

 

Χρησιμοποιήστε τον ομαδικό καμβά ως εργαλείο για τον συντονισμό των μελών μιας ομάδας και για την καλύτερη κατανόηση των στόχων, των ρόλων και των αξιών της ομάδας σας.

 

Δείτε κάθε βήμα με την ομάδα φροντίζοντας να κάνετε ερωτήσεις σε κάθε στάδιο. Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να γράψουν τις απαντήσεις τους σε αυτοκόλλητα και συζητήστε τις μαζί τους. Υπάρχουν σημεία για τα οποία πρέπει να συμφωνεί όλη η ομάδα: 1. Μέλη και ρόλοι, 2. Στόχοι, 4. Σκοπός, 5. Αξίες, 6. Κανόνες και κουλτούρα. Τα υπόλοιπα πεδία μπορούν να συμπληρωθούν μεμονωμένα χωρίς να είναι υποχρεωτικό να υπάρχει συμφωνία.

Απαραίτητα εργαλεία (τι χρειάζεστε)

 

 • Διαλέξτε ένα διαδικτυακό ασπροπίνακα που επιτρέπει τη χρήση μεγάλου καμβά και περιέχει λειτουργία ζουμ.
 • Κατεβάστε το πρότυπο του Ομαδικού Καμβά και τις οδηγίες στο: http://theteamcanvas.com

Βήματα

 1. Άνθρωποι & Ρόλοι (5 λεπτά)

Ζητήστε στους συμμετέχοντες να γράψουν τα ονόματα και τους ρόλους τους σε αυτοκόλλητα. Αν κάποιος έχει πολλούς ρόλους να χρησιμοποιήσει διαφορετικά post-it.

Ερωτήσεις:

 • Ποια είναι τα ονόματά μας;
 • Ποιους ρόλους έχουμε μέσα στην ομάδα;
 • Πώς λεγόμαστε ως ομάδα;

Παραδείγματα:

Α) Μαξ: Γενικός οικονομικός διευθυντής. Μαρί: Σχεδιασμός και προγραμματισμός.

Β) Όνομα ομάδας: Τολμηρό αυτοκίνητο

 

 1. Κοινοί στόχοι (10 λεπτά):

Ζητήστε στην ομάδα να βρει κοινούς στόχους.

Ερωτήσεις:

 • Τι θέλετε να επιτύχετε ως ομάδα; Ποιος είναι ο βασικός στόχος μας που είναι επιτεύξιμος, μετρήσιμος και διαθέτει περιορισμό χρόνου;

Παραδείγματα:

Α) Να γίνουμε η κορυφαία εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην περιοχή μας ως το 2017.

Β) Να δημιουργήσουμε μια εταιρεία 100M στον τομέα του διαδικτύου ως το φθινόπωρο του 2016.

 

 1. Προσωπικοί στόχοι (5 λεπτά)

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες ποιους προσωπικούς στόχους έχουν για το έργο.

Ερωτήσεις:

 • Ποιοι είναι οι προσωπικοί μας στόχοι για το έργο;
 • Υπάρχουν προσωπικές ατζέντες που θέλουμε να ανοίξουμε;

Παραδείγματα:

Α) Να αποκτήσω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην ανάπτυξη iOS [Μαρί].

 1. Σκοπός (10 λεπτά):

Ζητήστε στην ομάδα να πάει ένα βήμα πέρα από τον κοινό σκοπό της και ρωτήστε κάθε συμμετέχοντα γιατί κάνει αυτά που κάνει.

Ερωτήσεις:

 • Γιατί κάνουμε όσα κάνουμε;
 • Τι είναι πιο σημαντικό, κάτι που θα μας κάνει να επιδιώξουμε τον κοινό στόχο μας;

Παραδείγματα:

Α) Να επηρεάσουμε θετικά τη ζωή των ανθρώπων με την κοινωνική καινοτομία.

Β)Να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων ευκολότερη και χωρίς άγχος μέσω του καινοτόμου διαδικτύου.

 

 1. Αξίες (10 λεπτά):

Ρωτήστε τους συμμετέχοντες ποιες είναι οι βασικές αξίες τους -οι σημαντικότερες αρχές- που θέλουν να μοιραστούν εντός της ομάδας. Η ομάδα πρέπει να συμφωνήσει στις αξίες ώστε να δεχτούν όλοι το τελικό σύνολο.

Ερωτήσεις:

 • Τι υποστηρίζουμε;
 • Ποιες είναι οι βασικές αρχές μας;
 • Ποιες είναι οι κοινές αξίες που θέλουμε να φέρουμε στον κορμό της ομάδας μας;

Παραδείγματα:

Α) Εμπιστοσύνη

Β) Δημιουργικότητα

Γ) Ποιότητα

 

 1. Δυνάμεις & Προσόντα (15 λεπτά)

Ζητήστε στην ομάδα να μοιραστεί τις βασικές δεξιότητες (σκληρές και μαλακές) και τα προσόντα που υπάρχουν στην ομάδα. Μην απορρίψετε οτιδήποτε «ασήμαντο». Μπορεί να διαπιστώσετε ότι η ομάδα έχει γνώσεις πολεμικών τεχνών, ότι τρέχει μαραθώνιο ή ότι διαθέτει πειθώ. Ενθαρρύνετε τους συμμετέχοντες να μοιραστούν κάτι για τον εαυτό τους, καθώς και να σημειώσουν τα σημαντικά προσόντα που βλέπουν στους άλλους.

Ερωτήσεις:

 • Ποιες δεξιότητες που υπάρχουν στην ομάδα θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε τους στόχους μας;
 • Ποιες είναι οι διαπροσωπικές /μαλακές δεξιότητες που διαθέτουμε;
 • Σε τι είμαστε καλοί, ατομικά και ομαδικά;

Παραδείγματα:

 1. Προγραμματισμός (iOS/Python/κλπ.)
 2. Σχέδιο
 3. Είμαστε αφοσιωμένοι και έχουμε κίνητρο
 4. Έχουμε όραμα
 5. Ενέργεια
 6. Πωλήσεις & προώθηση

 

 1. Αδυναμίες και Τομείς Εξέλιξης (15 λεπτά):

Ζητήστε στα μέλη της ομάδας να μοιραστούν τις βασικές αδυναμίες και τις πτυχές βελτίωσης που βλέπουν στον εαυτό τους, καθώς και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ως ομάδα. Αξιολογήστε αυτά που βλέπουν οι συμμετέχοντες στον εαυτό τους, αντί να συζητήσετε άλλες αδυναμίες.

Ερωτήσεις:

 • Ποιες αδυναμίες έχουμε, ατομικά και ομαδικά;
 • Τι πρέπει να μάθουν για εμάς τα μέλη της ομάδας μας.
 • Ποια εμπόδια είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον;

Παραδείγματα:

Α) Εύκολος αποσυντονισμός [Μαρί]

Β)Μπορεί να είναι υπερόπτης [Μαξ]

Γ) Έλλειψη δομημένης επικοινωνίας [γενικό], κλπ.

 

 1. Κανόνες & Δραστηριότητες (10 λεπτά):

Ζητήστε στην ομάδα να συμφωνήσει σε κοινούς στόχους και δραστηριότητες: σε ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων και δραστηριοτήτων. Θεωρήστε το αποτέλεσμα του προηγούμενου τμήματος.

Ερωτήσεις:

 • Ποιοι είναι οι κανόνες που θέλουμε να εισάγουμε μετά από αυτή τη συνεδρία;
 • Πώς επικοινωνούμε και ενημερώνουμε τους πάντες;
 • Πώς παίρνουμε αποφάσεις;
 • Πώς εκτελούμε και αξιολογούμε αυτά που κάνουμε;

Παραδείγματα:

 • Κρατάμε όσα λέγονται εντός της ομάδας εμπιστευτικά
 • Εβδομαδιαίες ενημερώσεις κατάστασης
 • Επικοινωνία μέσω Slack + Skype για κλήσεις
 • Γεύματα διά ζώσης κάθε δεύτερη εβδομάδα (διοργανωτής ο Μαξ)
 • Εργάσιμη: ξεκινάει 9:00-10:00, οι συναντήσεις ξεκινούν στις 10:00
 • Τηρούμε το οκτάωρο, εκτός αν χρειάζεται να το αυξήσουμε λιγάκι.
  1. Ολοκλήρωση: στο τέλος της ημερίδας Ομαδικός Καμβάς ζητήστε στους συμμετέχοντες να σας αναφέρουν ένα πράγμα που έμαθαν κατά την ημερίδα.

 

Κόλπα & Συμβουλές

 • Στήστε κάθε θέμα σε διαφορετικό σημείο του πίνακα/ διασκορπίστε τα όπως θα κάνατε στους τοίχους μιας αίθουσας.
 • Κατά το συντονισμό της ομαδικής συζήτησης προτείνουμε στους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν μη λεκτικά μέσα για να υποδεικνύουν ότι επιθυμούν να μιλήσουν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως οι μη λεκτικές επιλογές πληροφόρησης του Zoom, ένα εικονίδιο αντίδρασης ή απλώς να ζητήσετε στους συμμετέχοντες να σηκώνουν το χέρι τους. Στη συνέχεια, ο συντονιστής μπορεί να δώσει το λόγο σε αυτόν που επιθυμεί να μιλήσει.

Πότε θα ολοκληρωθεί επιτυχώς η άσκηση; Ποιο είναι το αποτέλεσμά της;

Share

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email